جملات زیبا و عکس نوشته های جدید درباره امیدواری ویژه ۹۹

0

” جملات و عکس نوشته های جدید درباره امیدواری “. در ادامه جدیدترین جملات زیبا و عکس نوشته های جدید درباره امیدواری ویژه ۹۹ را برای شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی “حرف تازه” قرار داده ایم. برای مشاهده جملات زیبا و عکس نوشته های جدید درباره امیدواری ویژه ۹۹ با ما همراه باشید.

عکس نوشته امیدواری 99

متن و جملات زیبا امیدبخش

آغاز صبح یاد خدا بایدکرد

خود را به امید او رها بایدکرد

ای با توشروع کارها زیباتر

آغازسخن ترا صدا بایدکرد

امروزمان راآغازمیکنیم

بنام خدایی که تسکین دهنده

دردها و آرامش دهنده قلبهاست

***

زندگی فردا نیست

زندگی امروز است

زندگی

قصه ی عشق است و امید

صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی

نگرانی بیجاست

چون خدا با توست

***

قلمت را بردار …

بنویس از همه‌ی خوبی‌ها …

زندگی … عشق … امید …

و هرآنچه بر روی زمین زیباست !

گل مریم … گل رز …

روی کاغذ بنویس :

زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !

***

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت فقط به خدا باشه

***

زندگی مثل نقاشی کردن است

خطوط را با امید بکش

اشتباهات را با آرامش پاک کن

قلم مو را در صبر غوطه ور کن

و با عشق رنگ بزن ..

***

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

***

اگر امروز را

خوب زندگی کنی،

همه ی دیروزهایت

به خاطره ای خوش

و فرداهایت

به امید تبدیل خواهد شد!

***

برای زیبا زندگی نکردن.

کوتاهی عمر را بهانه نکن..

عمر کوتاه نیست .

ما کوتاهی می کنیم!!

زندگی . لحظه به لحظه ش غنیمته. فرصته. شانسه . عشقه .

ساده ازش نگذر

زندگی زیباست!

***

زندگی سخت نیست،تلخ نیست!

چون نت‌های موسیقی،

بالا وپایین دارد.

گاهی آرام و دلنواز

وگاهی سخت؛

گاهی شاد و

گاهی پر ازغم

زندگی باور میخواهد،آنهم ازجنس امید

باید قدر لحظات را دانست.

***

عکس پروفایل و عکس نوشته های جدید درباره امیدواری ویژه ۹۹

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

عکس نوشته امیدواری 99

با ما همراه باشید

نظرات