آموزش تصویری بافت دستکش ۵ انگشتی برای افراد مبتدی

0

در این بخش آموزش تصویری و مرحله به مرحله بافت دستکش ۵ انگشتی با دو میل بچه گانه و بزرگسال اعم از مردانه و زنانه را با دو میل و میل گرد برای شما در انواع طرح های ساده و دو رنگ و نحوه جدا کردن انگشتان و اندازه گیری دست و تعداد دانه ها برای بچه ها و بزرگترها را قرار دادیم

آموزش تصویری بافتن دستکش 5 انگشتی برای افراد مبتدی با نکات کلیدی

طرز بافت دستکش ۵ انگشتی

این دستکش با بافت ساده و پایه اماده میشود که با مقیاس و اندازه توضیح داده شده تا بتوانید برای تمام سایزها ببافید و در روزهای سرد زمستان برای خانواده و خودتان و دوستانتان ببافید

لوازم مورد نیاز برای بافت دستکش پنج انگشتی

کاموا / شماره ۴ یک کلاف صد گرمی
میل بافتنی / شماره ۳
میل یدک

نکته: طبق توضیح زیر آموزش این دستکش برای تمام سایزها قابل اجرا میباشد.

طرز بافت دستکش 5 انگشتی برای بچه ها و بزرگترها

نحوه محاسبه و تعداد دانه های دستکش ۵ انگشتی

روش اول:  ابتدا از کاموای خود یک نمونه بافت یا مقیاس تهیه کنید، یعنی بطور مثال ۱۴ دانه سر بگیرید و حدود ۵ تا ۶ رج ببافید. سپس بدون کور کردن از دانه ها را از داخل میل خارج کنید و بدون کشش بافتتان را روی یک سطح قرار دهید و مقدار دانه های بافته شده را اندازه بگیرید … عرض کار … اکنون متوجه شده اید که با میل و کاموایی که در اختیار دارید اگر مثلاً ۲۰ دانه سر بگیرید، چند سانت خواهد شد.

((فرض میگیریم که ۱۴ دانه شما در قسمت عرض بافتنی ۱۰ سانت شده باشد.

سپس دور مچ دست را اندازه بگیرید، که برای مثال فرض میکنیم دور مچ دست شما برابر ۱۶ سانتیمتر است. اندازه ۲۰ دانه ۱۰ سانت ۱۶ سانت را در فرمول زیر قرار میدهیم.

تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید که طبق مثال میشود : ۳۲ = ۱۰ ÷ ۱۶ × ۲۰

یعنی طبق مثال ما باید تعداد ۳۲ دانه سر بگیریم.))

روش دوم: ابتدا به اندازه دور مچ دانه سر بگیرید ،کاملا کیپ مچ باشد چون بعدا کمی گشاد می شود.کشباف را تا حد دلخواه ببافید.

آموزش تصویری بافتن دستکش 5 انگشتی برای افراد مبتدی با نکات کلیدی

مراحل بافت :

۱- حالا تا هر اندازه که مایل هستیم کشباف ببافیم … ( بلندی و کوتاهی دستکش به شما بستگی دارد )

۲- پس از پایان کشباف … دو رج ساده ببافید … یک رج از رو و یک رج از زیر به این ترتیب که در اولین رج بعد از کشباف به طور مساوی ۶ دانه به دانه ها اضافه میکنیم …

۳- و بعد از بافت دو رج … تمام دانه های روی میل را به دو قسمت تقسیم میکنیم .. که طبق مثال برابر با ۱۶ خواهد شد.

طرز بافت دستکش ۵ انگشتی دست چپ :

۱- ۱۵ دانه ببافید .. یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد … یک دانه ببافید … یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد.

۲- این اضافه کردن را در تمام رج های روی کار انجام دهید … یعنی بعد از ۱۵ دانه اول و قبل از ۱۶ دانه آخر … بعد از اینکه تعداد دانه های اضافه شده ( دانه شست ) به حد مطلوب رسید تمام دانه ها شست را روی میل یدک بگیرید و دو قسمت پشت و جلو دستکش را ببافید تا حدی که به اندازه دو سوم از بلندی مچ تا سر انگشتانتان برسد …

۳- سپس در رج بعد از ۴ دانه دو دانه را با هم یکی کنید …. رج رو را بدون کم کردن .. رج بعد بعد از هر سه دانه یکی کم کنید .. به همین ترتیب تا تعداد دانه هایتان به حدی برسد که به اندازه بلندی دست شده باشد … سپس کور کنید.

۴- دانه های شست را که در میل یدک گرفته بودیم را به اضافه دو دانه طرفین شست را در میل بگیرید و به اندازه طول شست ببافید … دو یا سه رج مانده به انتهای کار شروع به کم کردن دانه ها کنید …

۵- رج اول در تمام رج هر دو دانه را یکی کنید… و در رج بعد نیز تکرار کنید وقتی تعداد ۷ الی ۱۰ دانه ( بستگی به سایز دستکش دارد ) باقی ماند تمام دانه ها را یکجا کور کنید.

فیلم بافت دستکش پنج انگشتی

نکته: توضیح دیگر بافت دستکش ۵ انگشتی :

۱- بعد از سر انداختن حدود ۲ سانت ساده ببافید تا به محل شروع شست برسید.دانه وسط را علامت بگذارید.

۲- هر طرف دانه وسط یک دانه اضافه می کنیم. یعنی قبل از دانه وسط یک دانه و بعد از دانه وسط هم (در رج رفت) یک دانه اضافه می کنیم.

۳- وقتی تعداد دانه های شست به اندازه مورد نیاز رسید(۱۲تا ۱۸ دانه )

۴- همه دانه ها را در نخ کرده و کنار می گذاریم.

۵- حالا باید بافت را از وسط تا کنیم تا شست در یک سمت قرار گیرد.

۶- دانه ها را در میل جابجا می کنیم تا نصف دانه ها روی یک میل و نصف دیگر آن روی میل دوم قرار گیرد.

۷- با میل سوم یک دانه از میل رو بگیرید و یک دانه از میل زیر.تا همه دانه ها وارد میل سوم شود.

۸- تمام دانه ها که در میل سوم قرار گرفت،شروع به بافت می کنید.

۹- یک دانه را که از زیر است،از زیر می بافید و دانه ای را (که در زیر قرار گرفته و) از رو است،نبافته رد می کنید.
۱۰- پس یکی را می بافید و یکی را نبافته به میل سمت راست می دهید.تا آخر.
۱۱- در رج برگشت،باز به همین ترتیب است و می بینید که دانه ای که در رج رفت بافته نشده،در رج برگشت بافته می شود و دانه ای که در رج رفت بافته شده ،در رج برگشت نبافته رد می شود.

۱۲- دانه ها را به همین ترتیب ببافید تا به خط ابتدای انگشت کوچک برسید.
۱۳- خط ابتدای انگشت کوچک کمی پایین تر از بقیه انگشتان است.

نحوه محاسبه تعداد دانه های انگشتان دستکش
۱۴- در این مرحله تعداد دانه ها را تقسیم بر ۴ کنید. (مثلا اگر ۴۰ تا دانه دارید،می شود ۱۰تا .انگشت کوچک را ۸ تا بگذارید .انگشت دوم را ۹ تا انگشت وسط را ۱۲تا و انگشت اشاره را ۱۱ تا در نظر بگیرید.)

۱۵- دانه های شست را در میل قرار داده و ببافید. ((دقت کنید که دانه ها را یکی از دانه های رو و یکی از دانه های زیر در میل قرار دهید و به روش دولا بافی ببافید.البته می توانید دانه های شست را در آخر ببافید.))

طرز دستکش 5 انگشتی با دومیل

۱۶- وقتی به انتهای بافت شست رسیدید،دانه ها را از میل خارج کرده و با نخ و سوزن ،مثل بالای کلاه جمع کنید و بدوزید.

۱۷-  انگشت کوچک را به روش دولا بافی ببافید.

۱۸- سپس به تعداد انگشت دوم دانه ها را در میل قرار داده و ببافید. و به همین ترتیب بقیه انگشتان بافته می شود.

نظرات