تعبیر دیدن عروسی در خواب

4

تعبیر دیدن عروسی در خواب

تعبیر خواب عروسی : با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند. اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما عزیزان تعبیر خواب عروسی را آماده کردایم.

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال , آسایش و آرامش , شادی و نشاط .

تعبیر خواب عروسی محمد بن سیرین

محمد بن سیرین میگوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب عروسی ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني میگويد: اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال. اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

تعبیر خواب عروسی منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني میگوید: ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد تازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که توضيح آن وقت مي گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي کند. اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شود به هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند و نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.

تعبیر خواب عروسی جابر مغربی

جابر مغربی میگوید: اگر در خواب ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، تعبیرش این است که در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از پادشاه خیر و نیکی می‌بینی. اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است

خواب ازدواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده
يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن عروسی در خواب

 1. Sarah گفت:

  سلام من نامزد دارم و خواب ديدم كه عروسى ميكنم و وقت لباس سفيد زياد ميترسم ميگم لباسم به دلم نيست هوتل هم به دلم نيست يعنى ميگم هر چى زودتر محفل خلاص شوه ،تعبيرش چيست؟

 2. م.م گفت:

  سلام شخصی خواب دیده عروسیشه لباس عروس پوشیده تو یه خونه بزرگه هر خونه اتاق بزرگی داره و هر اتاق دختر میره یکی از اقوامش رو میبینه و به اونا میگه عروس شده واونا براش آرزوی خوشبختی و سلامتی میکنن اما دختر نمیدونه داماد کیه بعد داماد رو کنارش قرار میدن اما اون داماد رو نمیشناسه دختر در واقعیت باکره هست وازدواج نکرده در اخر خواب وقتی عروس داماد میخوان وارد تالار بشن پدر عروس عروسیو بهم میزنه ومانع میشه و میگه که این مرد بدرد دخترم نمیخوره لطفا راهنمایی کنید تعبیرش چیه ممنونم.

 3. fatemeh گفت:

  سلام چند روزی میشه در شهر ما یه دختر جوون که عروس هم شده فوت شده بعد من خواب دیدم عروسی اون دختر بود بعد خیلی هم گریه میکرد انگار برای خودش عزا گرفته بود‌… حتی لباس عروس هم پوشیده بود .. میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 4. علی گفت:

  سلام.من خواب دیدم کسی که با اون مشکل داریم اومده توی ملک ما و یه مراسم عروسی اورده تا اینجا برقرار کنه و بزور اومدن داخل.در همون روز هم ماشینمو دزد برده بود.تعبیر چیه.

نظرات