تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب

1

تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب

تعبیر خواب پول و ثروت : پول داشتن در زندگی روزمره ما انسانها ضروری است و جوری پیش رفته است که در زندگی امروزی برای تمام انسانها لازم است. اما دیدن پول و ثروت در خواب چه تعبیری دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما عزیزان تعبیر خواب پول و ثروت را آماده کردایم.

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول و ثروت امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از : حرف‌های درست , برآورده کردن حاجت و خواسته , حکومت , مال جمع آوری شده , دوست , فرزند , یار و رفیق , رزق و روزی فراخ و گسترده , ایمنی , کنیزک , به دست آوردن جا و مقام , منزلت و احترام ، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

تعبیر خواب پول و ثروت حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ثروتمند و با خدمه و حشم شده‌ای، یـعـنـی در دنیا به نعمت‌های زیادی می‌رسی، ولی دین و ایمان تو تباه و نابود می‌شود.

تعبیر خواب پول و ثروت ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد. هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد. اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد.
اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.

تعبیر خواب پول وثروت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پول و ثروت در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن ثروت زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن ثروت چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. اگر در خواب دیدید که ثروتمند شدید در تعبیرش به دردسر بزرگی می افتید. و تنها گرفتن مال و ثروت که در تعابیر خواب خوب و خوشایند است گرفتن پول و ثروت از مرده است.

تعبیر خواب پول و ثروت آنلی بیتون

آنلی بیتون میگوید : اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی میکند علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد شد. و اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذت های حقیقی و قابل اطمینان خواهد رفت.
اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها مقام بر جسته ای به دست م آورید.
اگر خواب ببینید مالک ثروت هتگفتی هستید علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو میشود.
اگر ثروتمندان را به خواب ببینید علامت آن است که دوستان هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند.

تعبیر خواب پول و ثروت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی. تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت می‌باشی، یـعـنـی بین شما داوری و قضاوت بوجود می‌آید.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب

  1. Mahya گفت:

    سلام من خواب دیدم یک میلیارد تومن واسم میفرستن و میگن که تو مسابقه ای برنده شدی منم کیفو باز میکنم میبینم که ده تا بسته تراول هست وخانوادم دور و ورم نشستن که به هر کدوم یک بسته میدم و بهشون میگم هر چی دوست دارید بخرید و به مامانم میگم که برو طلا بخر.

نظرات