۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی سال ۹۹ کارگران تعیین شد

0

امسال کف عیدی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی طبق قانون باید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد اما بسیاری از کارگران خصوصا در شرکت ها و کارگاه های کوچک این مبلغ را به عنوان عیدی دریافت نمی کنند بلکه هر مبلغی که دلبخواه کارفرما باشد عیدی آنها است!

حداقل عیدی کارگران سال ۹۹

به گزارش حرف تازه به نقل از کاماپرس، کارگران پرشماری در کشور هستند که مبلغ تعیین شده به عنوان عیدی برای آنها رویایی است . آنها می گویند عیـدی کارگران در شرایط عادی هم توسط بسیاری از کارفرمایان پرداخت نمی شود و یا ناقص پرداخت می شود امسال که شرایط کرونا حاکم بوده و کسب وکارها در تعطیلی و رکود به سر می برند، صحبت از عیدی با کارفرمایان خطر اخراج را در پی دارد.

امروز ایلنا نوشته است : براساس قانون، میزان عیـدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.

براساس این فرمول، حداقل عیـدی امسال کارگـران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ بنابراین امسال تمام کارگـران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

اما پر واضح است که بسیاری از کارگـران نه تنها ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بلکه هیچ مبلغی به عنوان عـیدی دریافت نمی کنند یا مبلغی را به دلخواه کارفرما دریافت می کنند و به دلیل ترس از اخراج و بیکاری دم فرو می بندند.

نظرات