نحوه استعلام تست کرونای مسافران قطار و ارسال پیامک

0

نحوه استعلام تست کرونای مسافران قطار و ارسال پیامک

استعلام تست کرونای مسافران قطار و ارسال پیامک برای مسافران صاحب بلیط قطار اجرایی شده و مسافران ۴ ساعت قبل از حرکت قطار پیامک سلامت دریافت میکنند. جزئیات استعلام و دریافت پیامک سلامت را بخوانید

نحوه استعلام تست کرونای مسافران قطار و ارسال پیامک + شماره پیامک

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسافران ۴ ساعت قبل از ساعت حرکت قطار پیامک اجازه سفر را براساس استعلام تست کرونا دریافت می‌کنند، گفت: با انجام استعلام‌گیری تست کرونای افراد همچنان محدودیت در پذیرش مسافران در قطار به اجرا می‌رسد.

سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن در گفت‌وگو با ایلنا درباره استعلام گیری تست کرونای مسافران پیش از صدور بلیت قطار و پذیرش مسافران در ایستگاه های راه آهن اظهار داشت: با انجام استعلام‌گیری تست کرونای افراد همچنان محدودیت در پذیرش مسافرهای در قطار به اجرا می رسد.

وی درباره دلیل عدم حذف محدودیت پذیرش مسافر و فاصله گذاری اجتماعی با وجود استعلام افراد گفت: استعلام مورد نظر درباره تست کرونای افراد از سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود، اطلاعات این سامانه برخط و به لحظه نیست و بنابراین کماکان فاصله گذاری اجتماعی را در قطارها را رعایت می‌کند.

ارسال پیامک ۴ ساعت قبل از حرکت قطار

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در دو مرحله هم در زمان فروش بلیت قطار و هم چند ساعت قبل از ساعت حرکت قطار یعنی ۳ الی ۴ ساعت قبل از مراجعه مسافران به ایستگاه کنترل می‌شود. برای افرادی که تست کرونای مثبت دارند یا دوران قرنطینه ۱۴ روزه آنها به اتمام نرسیده است، بلیت صادر نمی‌شود و در مرحله دوم به این افراد پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه اجازه سفر ندارند و به ایستگاه مراجعه نکنند.

رسولی افزود: فردی ممکن است بلیت خود را از یک ماه قبل خریده باشد بنابراین نیاز است که دوباره استعلام تست کروناویروس وی انجام شود بنابراین چند ساعت قبل از ساعت حرکت قطار این کار دوباره انجام می‌شود.

وی گفت: موضوع مهم این است که اطلاعات منشا که بارگذاری شده، برخط و به لحظه نیست یعنی ممکن است که در این فاصله مسافری که تست کرونای وی منفی بوده یا دوران ۱۴ روزه بعد از تست مثبت را طی کرده، دوباره آلوده و مبتلا به ویروس کرونا شده و ناقل باشد بنابراین باید محدودیت پذیرش مسافر در هر واگن هم رعایت شود و انجام تست کرونا مکمل اقدامات و پروتکل های بهداشتی است.

نظرات