آموزش تصویری بافت جوراب شلواری بچه گانه و نوزاد با دومیل

0

آموزش تصویری بافت جوراب شلواری بچه گانه و نوزاد برای افراد مبتدی به روش ساده در دو مدل نوزاد و بچه گانه از یک سال تا ۷ سال را در این بخش از مجله حرف تازه برایر شما آماده کردیم

آموزش تصویری بافت جوراب شلواری بچه گانه و نوزاد با دو میل

آموزش بافت جوراب شلواری بچه گانه

جراب شلواری یکی از پوشاکی است که در سنین نوزادی و کودک بسیار کاربرد دارد و ما نیز با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان این آموزش بافتنی را برای شما مهیا کردیبم.

طرز بافت جوراب شلواری نوزاد تا دو سال

۱- ابتدا نصف دور کمر بچه دونه سر میندازیم کشبافت یکی زیر یکی رو میبافیم
۲- پنج ۶ سانت که شد بافت زمینه رو شروع کنید که رکن هست و صاف ببافید تا فاق
۳- اندازه کمر تا فاق کمتر از ۱۵ سانت نیست
۴- اندازه فاق رو به سن کودک پیدا کنید
۵- بعد که تا فاق بدون کم و زیاد کردن بافتید
۶- تو قسمت فاق کل دونه هاتونو دو قسمت کنید و هر لنگ رو جدا باید ببافید

آموزش بافت جوراب نوزاد با دو میل

 

مراحل بافت

۷- هر ۶ رج یبار یا ۸ رج یبار از سمتی که قرار داخل پا باشه یدونه دو تا یکی کنید تا جایی ادامه بدید که تقریبا به زانو رسیده باشید و دونه هاتون تقریبا کم شده باشن و به اندازه دورساق به اضافه دو سانت ازادتر باشه کافیه
۸- بعد دیدی که خوب بود کم نکنید و صاف ببافید تا مچ
۹- تو قسمت مچ از هر دو طرف شروع کنید دونه دوتایکی کنید
۱۰- هر رج تا حدودا به ۴ یا پنج تا برسه بعد حالا برعکس هر رج یدنه از دو طرف دونه اضافه کنید تا به تعداد اول که بود تو مچ برسه
۱۱- بعد حدودا پنج ۶ سانت یا تقریبا ۱۵ خط رکن صاف ببافید
۱۲- بعد شروع کنید به کور کردن هر رج از دو طرف کار تا دوباره ۴ یا ۵ تا دونه بمونه
۱۳- در مرحله حالا برعکس دوباره هر رج اضافه کنید تا به تعداد دونه های اول برگرده

آموزش تصویری بافت جوراب شلواری بچه گانه و نوزاد با دومیل

نظرات