متن تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته و پوستر ویژه روز نیروی دریایی ۹۹

0

روز ۷ آذر سالروز حماسه آفرینی نیروی دریایی و پرسنل ناوچه موشک انداز پیکان می باشد که این روز در تقویم به عنوان روز نیروی دریایی ثبت شده است.

در ادامه این مطلب متن و عکس نوشته های زیبایی ویژه این روز آماده کردیم که میتوانید ملاحظه کنید.

روز نیروی دریایی

درود بر شما! که بُرد نگاهتان، دورترین نقطه پایانِ دریاست و عمق تماشایتان بلندتر از بی قراری بیدهای مجنون و سروهای سر به زیر.

درود بر شما! که کوله بارتان جرأت است و جسارت.

روز نیـروی دریایی مبارک باد

روز نیروی دریایی

پوستر روز نیروی دریایی

دریا دلان نیروی دریایی امید آنکه همیشه

دریایی بمانید و از هیچ چیز نهراسید.

“روز نیـروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین مبارک باد”

روز نیروی دریایی

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده

روز نیـروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک .

روز نیروی دریایی

متن تبریک روز نیروی دریایی

برادر نیروی دریایی! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنیت پاس مى داریم و استوارى گام هایت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیم؛ روزت مبارک!

روز نیروی دریایی

درود بر شما! که همسفران آفتابید و همراهان ماهتاب! شب هایتان پر از شکوه است و روزهایتان لبریز از حماسه. چشم هایتان دریایی خاموش است و گام هایتان توفانی پر خروش.

روز نیـروی دریایی مبارک باد

  روز نیروی دریایی

عکس نوشته روز نـیروی دریـایی

دلهایتان آبیست ای دلاوران نیروی دریایی

همیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی .

روز نیـروی دریایی را به نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها تبریک می گوییم .

روز نیروی دریایی

پهنه نگاه نیل گون خلیج فارس و گستره نامتناهی خزر، مأنوس با نگاه آبی شما است.

روز نـیروی دریایی مبارک باد

  نیروی دریایی

عکس پروفایل روز نیـروی دریـایی

افتخار ماست داشتن دریادلانی که با اهدای خون خود در آب های خروشان خلیج فارس، به ندای حق لبیک گفتند و با افتخار شربت شهادت نوشیدند

( روز نـیروی دریایی گرامی باد )

نظرات