ساعت دقیق وقوع ماه گرفتگی دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹

0

روز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ خسوف و ماه گرفتگی جزئی و خسوف غیرمرئی در آسمان رخ میدهد. در ادامه ساعت دقیق وقوع ماه گرفتگی دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ و زمان شروع و پایان خسوف را میخوانید

ساعت و زمان دقیق خسوف و ماه گرفتگی دوشنبه 10 آذر 99

ساعت ماه گرفتگی دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹

ایسنا نوشت: مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به ماه‌گرفتگی پیش رو گفت: در ساعت ۱۱:۰۲ دقیقه روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه جاری به وقت کشورمان ماه‌گرفتگی از نوع نیم‌سایه آغاز خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه کشورمان ایران جزو مناطق تحت پوشش این گرفت نیست، اظهار کرد: اما باید توجه داشت که گرفت نیم‌سایه ماه رخ می‌دهد و در حقیقت عبور ماه از نیم‌سایه زمین با چشم انسان چندان قابل تشخیص نیست و در نجوم قدیمه به آن «خسوف غیرمرئی» می‌گفتند.

عتیقی، پایان این گرفت را ساعت ۱۵:۲۳ دقیقه روز ۱۰ آذرماه به وقت ایران بیان کرد و ادامه داد: ماه‌گرفتگی نیم‌سایه دوشنبه، ۱۰ آذرماه به ساروس (دوره) ۱۱۶ تعلق داشته و پنجاه و هشتمین گرفت از ۷۳ گرفت این ساروس به شمار می‌رود.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطر‌نشان کرد: قاره‌های امریکا، استرالیا و شرق آسیا از مناطق تحت پوشش گرفت نیم‌سایه‌ای دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ هستند.

مفید است: نماز آیات چند رکعت است و چگونه خوانده میشود؟ + نیت نماز

او یادآور شد: ماه‌گرفتگی به‌صورت‌های جزئی (عبور بخشی از ماه از درون سایه زمین)، ماه‌گرفتگی کلی (عبور ماه به‌طور کامل از درون سایه زمین) یا ماه‌گرفتگی نیم‌سایه رخ می‌دهد و از نظر آماری سالانه میان صفر تا حداکثر ۳ ماه‌گرفتگی رخ می‌دهد.

به گفته این فعال نجوم آماتوری، بر این اساس در برخی از سال‌ها پدیده ماه‌گرفتگی حادث نمی‌شود.

عتیقی تأکید کرد: در پدیده ماه‌گرفتگی زمین میان ماه و خورشید قرار می‌گیرد و ماه از درون مخروط نیم‌سایه (مخروط باز) و مخروط سایه (مخروط بسته) زمین عبور خواهد کرد.

او اظهار کرد: فاصله هر ماه‌گرفتگی در یک ساروس تقریبا برابر با ۱۸ سال و ۱۱ روز و ۸ ساعت می باشد.

نظرات