در چه صورت میتوان نام خانوادگی را تغییر دارد؟

0

مراحل ،شرایط و چگونگی تغییر نام خانوادگی در ثبت احوال و مدارک و هزینه سال جاری در سایت ثبت احوال به آدرس sabteahval.ir را بصورت حضوری و غیر حضوری و آنلاین و تغییر اسم فامیلی از خارج از کشور را در این بخش میخوانید

در چه صورت میتوان نام خانوادگی را تغییر دارد؟ + مدارک و شرایط عوض کردن نام فامیلی

در چه صورت میتوان نام خانوادگی را تغییر دارد؟

بموجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی هر شخص باید دارای فامیلی باشد و از سال ۱۳۱۳ درج نام خانوادگی در ایران اجرایی شد

ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد

مواردیکه می توان نام خانوادگی خود را تغییر داد

• فامیلی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ،  عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور و ….

• فامیلی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش و …
• فامیلی از واژه های خارجی باشد . مانند : جانسون , چارلتون و ….

• نام خانوادگی که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند بی دین – شیطان پرست و ….
• اسامی محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تبریزی

تبصره ـ حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد .
مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری

• واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار

• اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است.
• در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح با  درخواست هر یک از زوجین ، سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.

• پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد
• در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر فامیلی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود

• هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.

تبصره : برگشت به فامیلی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب فامیلی جدید دقت لازم را مبذول نمایید.

مراحل و مدارک و هزینه تغییر نام خانوادگی

شرایط تغییر نام خانوادگی

•  اشخاص ۱۸ سال به بالا
• پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
• قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد
مدارک مورد نیاز برای تغییر اسم فامیلی

• تنظیم و درخواست تغییر فامیلی
•  ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات آن

•  فیش بانکی به مبلغ هزینه همان سال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور
نکته: این فیش  پس از تصویب نام خانوادگی جدید خود خواهد شد

•  ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مسئول نام خانوادگی اداره ثبت احوال محل سکونت متقاضی, از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از فامیلی هر یک از آنها استفاده نمایند.

مدارک و موارد عوض کردن نام فامیلی

۱- نحوه ارائه تقاضا:

۱-۱- در صورتی که تقاضای تغییر فامیلی خود را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه “دریافت خدمت” در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

۲-۱- پس از تکمیل فرم درخواست، ضمیمه کردن مدارک و وارد کردن نامهای خانوادگی پیشنهادی خود به ترتیب اولویت، با کلیک بر روی دکمه “ثبت درخواست” اطلاعات وارده شده در صفحه دیگری نمایش داده خواهند شد. شما می توانید پس از بررسی مجدد اطلاعات وارد شده و اطمینان از درستی آنها، روی دکمه “تایید” کلیک کنید تا درخواست در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد.

۳-۱- از این پس می توانید با استفاده از صفحه “پیگیری” در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

 

۴-۱- در صورتیکه تغییر فامیلی مورد تایید قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه “پیگیری” به اطلاع خواهد رسید و می توانید از طریق همین پرتال یا با در دست داشتن شماره پیگیری و مراجعه به نزدیک ترین اداره ثبت احوال نسبت به تعویض شناسنامه خود اقدام نمایید.

 

۲-مقررات:

اشخاص می توانند در موارد ذیل تغییر فامیلی خود را در خواست نمایند :

۱- از واژه های نا مناسب باشد مانند : بیچاره ، گدا ، آشوغ ، درویزه .

۲- بیش از دو کلمه باشد مانند : فلاح ناگزیر لنگرودی ، قره خانی علی آباد ، امیری پور مقدم .

۳- واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند : علی اف ، جانسون .

۴-کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد.

۵- واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس.

۶- اسامی محل یا منسوب به محل و نا مناسب باشد .

۷- تغییر به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

۸- تغییرفامیلی به منظور استفاده از نام خانوادگی شوهر

پسوند و پیشوند

۱- فامیلی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد. مانند : افتخاری علی آبادی ، تبریزی راد منش.

 

۲- فامیلی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد. مانند : زراسوند احمدی ، محسنی قشقائی.

 

۳- فامیلی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد. مانند : بنکدار قاسمی ، مجیدی آهنگر .

 

۴- هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی ، حرف،عدد یا کلمه زائد باشد. مانند : م قاسمی ، شکوهی هفت ، بار حسنی.

آدرس سایت ثبت احوال

سایت ثبت احوال sabteahval.ir

تغییر نام خانوادگی وراث و پس فوت توسط ورثه

حق تقدم فامیلی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم فامیلی با وارث قانونی او بالاتفاق می توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند .

ضمنا دارنده حق تقدم و یا هر یک از وراث می توانند شخصی که بدون اجازه فامیلی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهند.

سوال و پاسخ درباره تغییر فامیلی

• س: سلام. دختری هستم ۲۸ ساله. آیا برای تغییر نام خانوادگی نیازی به اجازه یا امضای پدر است ؟ و اینکه برای استعلام دانشگاه مشکلی پیش نمیاد ؟

• س: سلام برای تغییر فامیلی ام ایاباید از همسرم اجازه بگیرم
• ج: خیر نیازی به اجازه همسر برای تغییر فامیلی نخواهد بود و باید به ثبت احوال مراجعه کنید.

• من یه دختر دوساله دارم. می خواستم ببینم ایا امکانش هس وقتی حضانت فرزندمو گرفتم درصورت ازدواج مجدد نام خانوادگی همسردوم را وارد شناسنامه اش کرد.
طوریکه تا زمانی که عنوان نشده فرزندم متوجه ناپدریش نشود؟

• اکرم فرخ وکیل پایه یک دادگستری:

خیر امکان پذیر نخواهد بود لذا مستحضر باشید که در صورت امکان نیز تمامی تغییرات شناسنامه در قسمت توضیحات ذکر خواهد شد

• س: بنده قصد تغییر فامیلی خود را دارم. سوال بنده این است که بعد از تغییر فامیلی وضعیت مدارک تحصیلی ، گواهی ها ، مالکیت املاک و خودرو و … چه میشود؟
به طور مثال بعد از تغییر فامیلی بنده مدرک تحصیلی ام را چطور باید اثبات کنم که برای بنده است؟
و یا مثلا ایا امکان دسترسی به حساب بانکی ام با وجود شناسنامه و کارت ملی جدید وجود دارد؟

• ج: تمامی مدارک بعد از تغییر فامیلی را میتوانید با در دست داشتن شناسنامه که در انتهای آن و قسمت توضیحات قید شده اصلاح و تعویض کنید.

• ج: معصومه کهن نسب کارشناس حقوقی:
با تغییر نام فامیلی در قسمت توضیحات شناسنامه قید میکنند شما میتوانید براحتی مدارکتون رو هم نام فامیلی شان رو تغییر دهید

نظرات