مواد کشیدن دختربچه با آموزش پدرش در شهر قدس +فیلم تکاندهنده

0

فیلم تکان دهنده مواد کشیدن دختربچه با آموزش پدرش در شهر قدس را مشاهده خواهید کرد که حاکی صحنه های تاسف بار و زجر اور بی رحمی پدری در حق دخترش است. دیدن این فیلم برای نوجوانان و کودکان توصیه نمی شود

مواد کشیدن دختربچه با آموزش پدرش در شهر قدس +فیلم تکاندهنده

فیلم مواد کشیدن دختربچه با آموزش پدرش در شهر قدس

رکنا نوشت: پدر یک کودک خردسال با انتشار کلیپی در صفحه شخصی اینستاگرام خود،نشان داد که در حال آموزش مصرف مواد مخدر به فرزند خود است!

 

 

جوانی به نام وحید اهل شهر قدس، در صفحه شخصی اینستاگرام خود کلیپی منتشر کرده که بهت و حیرت کاربران را برانگیخته است.

در این کلیپ دیده می شود که این جوان کودک خردسال خود را پای بساط استعمال مواد مخدر نشانده و به او مصرف مواد مخدر را آموزش می دهد.

پدر یک کودک خردسال با انتشار کلیپی در صفحه شخصی اینستاگرام خود،نشان داد که در حال آموزش مصرف مواد مخدر به فرزند خود است!

نظرات