جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش +برنامه درسی فردا پنجشنبه

0

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما و شبکه معارف و برنامه درسی فردا پنج شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ و برنامه درسی ۲۷ شهریور ۹۹ و زمان و ساعت پخش کلاس ها در شبکه آموزش و چهار و معارف را در به اطلاع شما دانش آموزان و معلمان گرامی میرسانیم.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 19 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 +برنامه درسی فردا

 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش

برنامه درسی پنجشنبه در شبکه آموزش بارگذاری شد که در ادامه بطور کامل به اطلاع شما میرسانیم .

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠عربی پایه هفتم( درس اول )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته ها

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
📝ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه معارف

🌺ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

 

کاربران عزیز : ما هر روز به طور مرتب و در بازده زمانی فوری ، برنامه درسی دانش آموزان در تمام پایه تحصیلی از شبکه های آموزش و چهار تلویزیون را در سایت حرف تازه منتشر خواهیم کرد.


جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ شبکه آموزش

برنامه درسی فردا دوشنبه اعلام شده و ما نیز به اطلاع شما بطور کامل و مرتب می رسانیم

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار
ساعت٨:٣٠ تا٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه ای
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای .
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ آشنایی با بناهایی ایرانی- پایه ١٠ رشته نقشه کشی معماری
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان -پایه ١٠ رشته گرافیک

********
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١ فارسی ونگارس پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

********

متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من مسئول هستم )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢ )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم ( حرکات زمین )
*******

دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢

متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

برنامه های شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس فارس۳ پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۸ درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲مشترک همه رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس سلامت بهداشت پایه۱۲مشترک همه رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها.

برنامه شبکه معارف

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱
ساعت۱۶درس تاریخ اسلام۱پایه۱۰.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

جدول پخش برنامه درسی و مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش و چهار منتشر شد و میتوانید مشاهده کنید

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣ آشنایی با مکاتب نقاشی رشته نقاشی و هنر
ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت رشته رایانه
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عکاسی دیجیتال پایه دهم رشته عکاسی
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵مدیریت تولید محتوا
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی
*******
۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

*******

**متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی پایه هفتم ( زنگ آفرینش )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( پیش از اینها )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم (آفرینش همه خداوند دل است)
******

آموزش تکمیلی :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : اسنگیت ٢( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس شیمی٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

اطلاعات جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش و چهار:

**دروس متوسطه دوم تجربی، فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش
**دروس رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه ۴ و رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه آموزش

دروس رشته های تحصیلی مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

ساعت و زمان شروع مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

ساعت پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) از ساعت ۱۶ تا ۱۸
۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم
ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش
۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم
ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش
کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش

نظرات