جدول پخش مدرسه تلویزیونی و برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

0

جدول پخش مدرسه تلویزیونی و برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ ,برنامه درسی شبکه آموزش ۱۷ شهریور,برنامه مدرسه تلویزیونی فردا دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ در شبکه هفت سیما و قرآن و شبکه ۴در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد که به اطلاع شما میرسانیم.

برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور ۹۹ شبکه آموزش و چهار سیما اعلام شد

به گزارش حرف تازه؛ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش با نام برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا و فرصت برابر و همچنین پخش در شبکه قرآن و شبکه روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ در شبکه آموزش به شرح زیر است.

برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش

هنوز برنامه و جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۹۹ متشر نشده است

 

**شبکه ‌آموزش:

**فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری – مشترک زمینه صنعت

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر -مشترک زمینه خدمات


۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم


📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی )


📋 🔎متوسطه دوم :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس زمین شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


 

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه چهار

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

🕖ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها

🕖ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه قرآن

🕖ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 

**اطلاعات درسی و تفکیک رشته های تحصیلی و مقاطع پایه های مختلف در شبکه آموزش و چهار سیما

دروس متوسطه دوم تجربی، فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش
دروس رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه ۴ و رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه آموزش

مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

زمان شروع مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

ساعت پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) از ساعت ۱۶ تا ۱۸
۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم
ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش
۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم
ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش
کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش

کاربران عزیز : ما هر روز به طور مرتب و در بازده زمانی فوری ، برنامه درسی دانش آموزان در تمام پایه تحصیلی از شبکه های آموزش و چهار تلویزیون را در سایت حرف تازه منتشر خواهیم کرد.

نظرات