جدول پخش برنامه درسی شنبه جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

0

جدول پخش برنامه درسی جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش و مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و شبکه ۴ تلویزیون و معارف و جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۸ شهریور ۹۹, عکس برنامه زمانی دروس ۲۸ شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا ۲۸ شهریور ۹۹,جدول و لیست پخش شبکه آموزش ۲۸ شهریور ۹۹,لیست و زمان و ساعت پخش دروس تمام مقاطع تحصیلی

 

جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 + برنامه زمانی دروس شنبه

 

جدول پخش برنامه درسی جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴ و معارف

هنوز برنامه درسی جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ در شبکه آموزش سیما بارگذاری نشده و تا ساعاتی دیگر بروز رسانی و به اطلاع کاربران و دانش آموزان عزیز و محترم خواهد رسید

در حال بروز رسانی….

 


جدول پخش برنامه درسی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

به گزارش مجله حرف تازه ،با شروع مدارس ، مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما شروع شده که در ادامه جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴ سیما با عکس و متن مشاهده میکنید.

برنامه فردا شنبه ۲۲ شهریور در شبکه اموزش منتشر شد و ساعت و برنامه درسی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ را مشاهده کنید

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت – پایه١٢- رشته تصویرسازی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

******************

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١ )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم ( مرور پایه هفتم )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم )
*****************

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:ویرایشگر snagit

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 


جدول برنامه درسی پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و ۴

برنامه فردا پنجشنبه روی صفحه شبکه آموزش برگذاری شد و به اطلاع معلمان و دانش آموزان برنامه درسی فردا می رسانیم و میتوانید اسفتاده کنید:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی نرم افزارهای تخصصی تمام پایه هارشته صنایع چوب
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری های نوین – دروس شایستگی غیرفنی
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر

درس مشترک زمینه خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

****************

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ( درس اول )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ( درس اول )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول )
*****************

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل

*****************
متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

 


 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی فردا سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ شبکه آموزش

شبکه اموزش برنامه و ساعت و زمان پخش دروس مقاطع ابتدایی و متوسطه در همه پایه ها و تمام دروس

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ هنرهای تجسمی پایه دهم
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ صنایع چوب پایه دهم
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحی دوخت پایه دهم
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ویژه برنامه پرسش مهر ریاست جمهوری
********
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من حق دارم )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( تعاون ١)
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها

 


جدول پخش برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه آموزش

جدول پخش تلویزیونی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ را مشاهده کنید که از شبکه های آموزش و چهار و قرآن پخش میشود

 جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش شبکه 4 و قرآن

 جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش شبکه 4 و قرآن

 

جدول پخش برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک
***********
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

***********

متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )
*******

متوسطه دوم :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

جدول پخش برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه ۴

 

*****متوسطه دوم ******

شبکه ۴:
🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی

🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی
🕖ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی
🕖ساعت٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

🕖ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها

🕖ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

جدول پخش تلویزیونی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه قرآن

شبکه قرآن :
🕖ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

🕖ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 

 


جدول پخش تلویزیونی شبکه آموزش و ۴ و شبکه قرآن

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۵ شهریور شبکه آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران -مشترک زمینه هنر و گرافیک
*******
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

********

متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ عربی پایه هفتم ( درس اول )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )
*******

متوسطه دوم :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

……………متوسطه دوم …..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…

برنامه درسی مدرسه تلویزیون رشبکه ۴

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
🕖ساعت٩:٣٠ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها

🕖ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها

🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

🕖ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

منابع: شبکه آموزش سیما TV7

نظرات