چله افتادن و چله بری در قبرستان و نخ ابریشم چیست

0

چله افتادن و چله بری در قبرستان و نخ ابریشم چیست

چله بری و چله افتادن چیست,چله بری برای گشایش بخت دختران و باردار شدن زنان,چله بری قوی برای ازدواج ،حتما تا کنون کلماتی چون چله بری و چله افتادن و چله بری در قبرستان را شنیدید که در ایام قدیم و حالا نیز قدیمی ها میگویند که عروس چله گیر شده باردار نمیشود و یا چله افتاده است.

چله افتادن و چله بری در قبرستان و نخ ابریشم چیست +آداب چله بری در قبرستان و نخ با دعا

چله بری و چله افتادن صحت دارد

قدیمی ها میگویند موقعی که زن عزاداری پیش از آنکه چلهم مرده درآمده باشد با لباس عزا به خانه تازه عروس آمده باشد، به عروس چله میافتد و باردار نمیشود . و یا تازه عروس به مراسم عزاداری و تشییع جنازه و قبرستان نباید برود و یا زن حامله نباید به مرده و جنازه نگاه کند و یا شوهر نکردن دختران و بسته بودن بختش که اگر چله گیر شود باید چله بری انجام شود.

یکی از راه های رفع چله افتادن، رفع چله در قبرستان و دیگری نخ رنگی و دیگری پریدن از روی مرده و جنازه است

آداب چله بری در قبرستان و نخ با دعا

چله بری، اعمال و آداب رفع چله از زنانی که باردار نمی شوند، که شامل زنان زائو ، دختران و كودكانی است که بر آنها نحسی چله افتاده است.
قدیمی ها، علت نازا شدن زن پس از چند شكم زاییدن، آبستن نشدن تازه عروسان، بسته شدن بخت و شوهر نرفتن دختران، لجازی کودکان را دلیل بر چله افتادن میدانستند

اعتقاد داشتند كه زنان زائو در دوره چهل روز پس از زايمان، اگر تنها بمانند، يا گربه تازه زا به حیاطشان برود و يا گوشت خام به نزدشان ببرند، به آنان چلّه می افتد و دیگر باردار نمی شوند.
همچنين اگر به هنگام خواندن خطبه عقد دختری، زائویی كه دوره چهل روز پس از زایمان را میگذراند به اتاق عقد برود بر دختر چلّه میافتد و بر او نحسی افتاده و بختش بسته و یا نازا خواهد شد.

نحوه چله بری در قبرستان با دعا

برخی قدیمی ها و مادربزرگ ها نیز چله بریدن در قبرستان را اینگونه بیان کردند: میری قبرستان و همش زیر لب میگی چله بریدم چله آدمیزاد دیو و پریزاد عروس و داماد و نوزاد
بعد از قبرستون بیرون آمدی اصلا نباید پشت سر نگاه کنی تا برسی خونه ، بعد از رسیدن خونه غسل چله انجام میدی
اگر بتونی تا آخر قبرستون بری این ورد رو سه بار سه بار بخونی عالیه اما بر نگردیا مستقیم برو خونه پشت سرتم نگاه نکن

چله افتادن و چله بری در قبرستان و نخ ابریشم چیست +آداب چله بری در قبرستان و نخ با دعا

راه های چله بری

در گذشته متداول ترین راه رفع نحسی چله در قبرستان این بود که تازه عروس را به یک مرده شوی خانه یا غسالخانه ببرند و قبل از آنکه جنازه را از روی زمین بردارند، تازه عروس سه مرتبه از روی جنازه که هنوز تر است بگذرد.

اگه این کار افاقه نمی کرد ،ریختن آب ابریشم هفت رنگ از دیگر روش های معمول چله بری است.

برای زدودن نحسی از بچه آب غسل ۴۰ روزه زن زائو را بر سر خود بر سر بچه بریزید.

برای رفع چله از دختر تازه عقد کرده باید یک تکه نان از خانه شوهر بدون اینکه متوجه بشوند بدزدند و در آب بیاندازد. سپس از نانش که خیس خورده بخورد و در حمام هم آب را بر سرش بریزد.

نکته مهم: تاکنون مسندات قوی برای این آداب و اعمال ذکر نشده و برخی آن را خرافات میدانند و برخی نیز آن را واقعیت دانسته و رد نمیکنند و به قول معروف هیچ کار قدیمی ها بی حکمت نیست

نحوه رفع چله برای ازدواج و باردار شدن زنان

روز چهارشنبه بگیرید نخ ابریشم هفت رنگ (یعنی جدا جدا هفت رنگ نخ ابریشم) هفت عدد را به اندازه ای مساوی ببرد با پاکی و وضو رو به قبله بنشیند

به نیت چله بری آیت الکرسی یکبار خوانده و یک گره بزند
گره دوم دوبار ایت الکرسی بخواند و گره بزند گره سوم سه بار ایت الکرسی بخواند و گره بزند تا چهل گره که در گره چهلم باید چهل مرتبه ایت الکرسی بخواند وقتی چهل گره تمام شد (گره چهلم گره ای باشد که نخها را حلقه ای شکل کند جهت انداختن به گردن)

نخ را در طشتی انداخته با آب آن غسل کند و بعد غسل نخ را به گردن اندازد تا چهل روز در گردنش باشد روز چهلم به آب روان اندازد .«ایت الکرسی ایه اول است یعنی تا علی العظیم

نظرات