۳۶۰ اسم دوقلو دختر و پسر پرطرفدار ایرانی برای همه سلیقه ها

8

۳۶۰ اسم دوقلو دختر و پسر پرطرفدار ایرانی برای همه سلیقه ها

بهترین و پر طرفدارترین اسم دوقلو دختر و پسر بسیار زیبا و هم آوا و هماهنگ در تلفظ و حروف را که از جدیدترین اسامی هستند؛ در این بخش از مجله حرف تازه دانلود کنید و مادران و پدران صاحب فرزندان دوقلوی دختر و پسر برای نامگذاری استفاده کنید

360 اسم دوقلو دختر و پسر پرطرفدار ایرانی برای همه سلیقه ها و همه حروف

اگر صاحب فرزندان زیبا و گوگولی دوقلو دختر و پسر هستید و یا در دوران بارداری هستید و قرار است نوزادانتان تا چند ماه دیگر به دنیا بیاید و دغدغه انتخاب اسم و نام برای آنها را دارید با ما همراه باشید تا بهترین ها را باب سلیقه و پسندتان پیدا کنید
ما برای شما ،مجموعه‌ای از اسم دختر و پسر که با هم آوا و هماهنگ هستند را گردآوری کرده‌ایم

بهترین اسم دوقلو دختر و پسر

 1. اُلگا و الیا
 2. ارمیا آرمینا
 3. ايليا و هليا
 4. ادوین رادوین
 5. اِلسانا و اِرمیا
 6. الناز  و ایلیا
 7. اِلیکا و الیا
 8. اِلینا و امیرسام
 9. ایپک و امیرعلی
 10. آتریسا و ایلیا
 11. آدرینا و ادیب
 12. آرالیا و ایلیا
 13. آرام و هونام
 14. آرمیتا و رامتین
 15. آروشا و ارشیا
 16. آلما و ایلیا
 17. آیسان و ساسان
 18. اَنوشا و اَرشیا
 19. الوند و پرند
 20. افشین و افسون
 21. الین و الوین
 22. امین و ثمین
 23. الهام و احسان امین
 24. الیاس و الیسا
 25. ارتین، تینا
 26. الیزا ایلیا
 27. اردوان، ارغوان

اسم دوقلو دختر و پسر با حرف آ

۲۸- آترین و آرتین

۲۹- آتنا و آتین

۳۰- آتوسا و آتیلا

۳۱- آتوسا و آبتین

۳۲- آدرینا و آدرین

۳۳- آدنیس و آدرین
۳۴- آذین و آیدین

۳۵- آراگل و آراد

۳۶- آرالیا و آراز
۳۷- آرش و آینوش

۳۸- آرشیدا و آرشام
۳۹- آرمانا و آرمین

۴۰- آرمیتا و آرتا

۴۱- آرمیس و آرمین
۴۲- آرمیس و آرسام

۴۳- آرمینا و آروین
۴۴- آریانا و آریان

۴۵- آریانا و آریا

۴۶- آراد آرمینا
۴۷- آراد آرزو
۴۸- آریانا و آرین
۴۹- آرام-آراد
۵۰- آرام-آرمان
۵۱- آوا-نوا
۵۲- آرمین -آرام
۵۳- آوین، آترین
۵۴- آریسان و آرسام

۵۵- آریان و آریانا

۵۶- آبچین و آبتین

۵۷- آیدا و آوا

۵۸- آیلین و آروین
۵۹- آرنیکا و آرمیا
۶۰- آرنیکا و آرنا

۶۱- آوا و پروا
۶۲- باران و آیهان
۶۳- آرمیا و اقلیما

۶۴- آیسان و آیهان

۶۵- آرشاویر، آرشین

۶۶- آرمین و آرمینا
۶۷- آرتین و آرتینا

۶۸- آراز و آذر

۶۹- آروین .رادین

۷۰- آترا آرتا

۷۱- آرینا..آریو

۷۲- آریو و آرنیکا
۷۳- آرسام و آرنیکا

۷۴- آرشیدا.آرشام

۷۵- آسا.آرشا

۷۶- آرش و آرامش

۷۷- آرمین و آرمیتا

۷۸- آرتام، آرزو
۷۹- آرتور، آی نور
۸۰- آرسام و آرنیکا
۸۰- آرشاویر، آرشین
۸۲- آرشاویر، آرشین و آرشان
۸۳- آرتین، تینا
۸۴- لیلی، ایلی
۸۵- آرسام و آرنیکا
۸۶- آرشیدا و آرشام
۸۷- آریان، آریانا
۸۸- آریو، آریانا
۸۹- آناهید، آرش

۹۰- آراد و آراگل
۹۱- آرتور، آی نور
۹۲- آنا و آریا

۹۳- آوا و پروا
۹۴- آیدا، آرش
۹۵- آیسان، آیدین
۹۶- آیلین، آیدین

۹۷- آیدا، آرش

۹۸- آسو و آریو

۹۹- آناهید و آوید

۱۰۰- آناهید و وحید

۱۰۱- آرزو امید

۱۰۲- آپادا و آپامه

۱۰۳- آوین و آوید

۱۰۴- آوینا و آوید

۱۰۵- آیسان و آیدین

اسم دوقلوها از ب

۱۰۶-  باران و باراد

۱۰۷- باران و سامان

۱۰۸- بنیتا و بِنیامین

۱۰۹- بهدیس و بهداد

۱۱۰- بیتا و تکتا

۱۱۱- بهبود و بهنوش

۱۱۲- باران و بردیا
۱۱۳- باران و برسام
۱۱۴- بردیا، به آفرین

اسم دوقلو دختر و پسر از پ

۱۱۵- پَرنیا و بردیا

۱۱۶- پَرنیان و پرهام

۱۱۷- پانته‌آ و پَرهام
۱۱۸- پویان
۱۱۹- پرنیا
۱۲۰- پوریا ماریا
۱۲۱- پویا مانیکا
۱۲۲- پویا پریناز
۱۲۳- پوریا و پریا
۱۲۴- پانیذ و پرهام

۱۲۵- پاییز و پارسا

۱۲۶- پرستو و پدرام

۱۲۷- پرناز و پندار

۱۲۸- پروا و پویا

۱۲۹- پریسان و توفان

۱۳۰- پریسان و حسان

۱۳۱- پندار و جهانیار

۱۳۲- پوپک و بابک

۱۳۳- پوریا و پونه

۱۳۴- پینار و پندار

۱۳۵- پرنیان پارسا

۱۳۶- پرهام  و  آرام
۱۳۷- پدرام   و پونه
۱۳۸- پارلا و پرهام
۱۳۹- پردیس و پارسیس
۱۴۰- پرشانا و پرهام
۱۴۱- پانیا و پویان
۱۴۲- پردیس و پارسیس

۱۴۳- پارسیس و آرتمیس

۱۴۴- پارسا، پریسا پوریا_پرنیا
۱۴۵- پارسا، رها
۱۴۶- پرهام، پرشان
۱۴۷- پارسا، پریسا
۱۴۸- پریا و اریا
۱۴۹- پریا، پویا
۱۵۰- پریسان و پورسان
۱۵۱- پوریا، پونیا

۱۵۲- پاشا و پریا‌

۱۵۳- پرهام، پرشان
۱۵۴- پارسا، پريسا
۱۵۵- پوريا، پونيا
۱۵۶- پرستو و ارستو

اسم دوقلوهای دختر و پسر از ت

۱۵۷- تَندیس و داتیس
۱۵۸- تِلما و تیام
۱۵۹-  تابان و سامان
۱۶۰-  تارا و دانا
۱۶۱-  تارا و طاها
۱۶۲-  توتیا و ایلیا
۱۶۳-  تیارا و تیام
۱۶۴- تلما و نیما

۱۶۵-ترنم و تیام

حرف ث

۱۶۶-ثَمین و رادین

حرف ج

۱۶۷- جانا و جاوی

۱۶۸-  جانا و جویا
۱۶۹- جانان و جاوید
۱۷۰- جیران و راژان
۱۷۱-جاسمین و آرمین

حرف چ

۱۷۲-چکاوک و بابک

۱۷۳-چیمن و چیا
۱۷۴-چینار و پینار

اسم دوقلوهای دختر و پسر از ح

۱۷۵- حیفا حنیف

۱۷۶-حنا و دانا
۱۷۷- حسن:حسنا
۱۷۸- حمیده و حمید

۱۷۹- حورا و دارا
۱۸۰حسین و هستی

حرف خ

۱۸۰- خزان و ژوان
۱۸۲- خوشیار و زانیار
۱۸۳- خوشین و راشین

اسم دوقلو دختر و پسر از

۱۸۴- دَریا و دارا

۱۸۵- دنیا دانیار،
۱۸۶- دنیا دانیال

۱۸۷-دینا دارا
۱۸۸- دایانا دانا
۱۸۹- دنیا دیان
۱۹۰- دینا دانش
۱۹۱- دُرین و رادوین
۱۹۲- دنیز و ساویز
۱۹۳- دیانا و دایان

اسم دوقلوها از ر

۱۹۴- رَستا  و رها
۱۹۵-رَها و سدرا
۱۹۶-رها و رهام
۱۹۷-رایان و رایا
۱۹۸-رایان  و شایان
۱۹۹- رویا و رایا

۲۰۰- رویا و رضا
۲۰۱- رادین،راشین
۲۰۲- راضیه رافع
۲۰۳- روشا..رهام
۲۰۴- راما رامتین
۲۰۵- رونیکا..رها
۲۰۶- رها رهام
۲۰۷- رزا رادین
۲۰۸- ریما، راما

حرف ژ

۲۰۹- ژیکان  و رایان
۲۱۰- ژینا  و سپنتا
۲۱۱- ژینوس و ژیوار

اسم دوقلو دختر و پسر از ش

۲۱۲- شِیدا و سدرا
۲۱۳- شارونا و سورنا
۲۱۴- شیلا و شلاله
۲۱۵- شیرین و شایان

۲۱۶- شایان و شهرزاد
۲۱۷- شایلی و شایان

۲۱۸- شوکا و شَنتیا

۲۱۹- شهرزاد و فرزاد

۲۲۰- شهگل و شهراد

۲۲۱- شایان .شاینا
۲۲۲- شب و شاهو

۲۲۳- شايان و شاينا

۲۲۴- شایان و شادان
۲۲۵- شهزاده بهزاد
۲۲۶- شایراد و شایلی
۲۲۷- شایان و شادی
۲۲۸- شهسان و شادی
۲۲۹- شیما و شاهکار

۲۳۰- شایان و شاینا
۲۳۱- شروین، شیرین

۲۳۲- شلر و شروین
۲۳۳- شورا و شاهین
۲۳۴- شهرزاد، شه آب
۲۳۵- شیرین، فرهاد

۲۳۶- شروین و شروینا

۲۳۷- شروین و شروین دخت

حرف ص

۲۳۸- صبرا و صدرا

حرف ط

۲۳۹- طناز و تیام
۲۴۰- طناز و ترلان

۲۴۱- طنین، تکین

حرف ع

۲۴۲- عرفانه و عرفان

۲۴۳- عسل و علی

۲۴۴- عارفه عرفان

۲۴۵- عاطفه عرفان

۲۴۶- عاطفه علی

حرف ف

۲۴۷- فرانک و بابک

۲۴۸- فرمهر و شادمهر
۲۴۹- فهیمه فتاح
۲۵۰- فرنوش و کیانوش

۲۵۱- فرناز، فرزاد

حرف گ

۲۵۲- گیوا و گیو

اسم دوقلو دختر و پسر از ک

۲۵۳- کیارا و فرزاد

۲۵۴- کیانا و کیاشا

۲۵۵- کیانا و کیان

۲۵۶- کیمیا و کیان

۲۵۷- کامیاب و یوتاب
۲۵۸- کمند و کیان
۲۵۹- کابان و ترکان

۲۶۰- کیانا و کیاراد

۲۶۱- کیانا و کیارش

۲۶۲- کیانا، کیاراد
۲۶۳- کیانا، کیارش
۲۶۴- کامبیز و پانیذ

۲۶۵- کیانا، کیاراد
۲۶۶- کیان، کیانا

۲۶۷- کارن و کارمن

حرف ن

۲۶۸- نارین و نادر
۲۶۹- نوید نارین
۲۷۰- نارین نریمان
۲۷۱- نازنین و شروین
۲۷۲- نکیسا و کسرا
۲۷۳- نگار و مَهیار
۲۷۴- ندا نیما
۲۷۵- نوژان و نویان

۲۷۶- نورا و نیما
۲۷۷- نفس و سینا
۲۷۸- نفس و نکیسا

۲۷۹- نوشاد و مهرشاد

۲۸۰- نورا اهورا،
۲۸۱- نورا و صدرا
۲۸۲- نرمین و نریمان

۲۸۳- نوشاد و نوبهار

حرف و

۲۸۴- وحیده و وحید

۲۸۵- ونوش و کیانوش

۲۸۶- ویستا و اوستا

حرف ه

۲۸۷- هانا و هیوا
۲۸۸- هورام و هوراد
۲۸۹- هاله و هادی
۲۹۰- هوردیس و هوداد
۲۹۱- هلناز هاوین
۲۹۲- هورناز و هونام
۲۹۳- هیلدا و هیراد

۲۹۴- هانا و  هیرو
۲۹۵- هانا و هیربد
۲۹۶- هامون و هلیا

۲۹۷- هیوا و هیراد

۲۹۸- هَوال و هاورین
۲۹۹- هانا و هایا
۳۰۰- هانا و هیرا

حرف ی

۳۰۱- یاسمن، یارین
۳۰۲- یارین آذین
۳۰۳- یسنا و یاسین

۳۰۴- یاسین و یاسمین

اسم دوقلو دختر و پسر با حرف س

۳۰۵- سَروین و سورن
۳۰۶- سارا و دارا
۳۰۷- سَلین و سورین
۳۰۸- ساتیا و یکتا
۳۰۹- سامینا و سامان
۳۱۰- سروین شروین

۳۱۱- سایان و سامان
۳۱۲- سيروان و روژان
۳۱۳- سپیده و سپهر

۳۱۴- سپینود و سپهراد
۳۱۵- سعیده و سعید
۳۱۶- سونیا و سورنا

۳۱۷- سلنا سپنتا

۳۱۸- سودا سوشا

۳۱۹- سورنا و آوینا

۳۲۰- ساغر، سامان
۳۲۱- سپهر، سپیده
۳۲۲- سمن، سمندر
۳۲۳- سیاوش، سودابه
۳۲۴- ساغر، سامان
۳۲۵- ستایش و سیاوش
۳۲۶- سورینا و سورنا
۳۲۷- سینا و مینا
۳۲۸- سینا و تینا
۳۲۹- سیلوانا و سورنا

اسم دوقلو پسر و دختر با حرف م

۳۳۰- مَهشید و فرشید
۳۳۱- میترا و لیبرا

۳۳۲- مِهرانه و مهران
۳۳۳- ماتیسا و مانیا
۳۳۴- ماریا و مارتیا
۳۳۵- مانِلی و مانی

۳۳۶- مانا و مانی

۳۳۷- مانیا و مانی

۳۳۸- مهرآنا و مهران

۳۳۹- مهسان و ماهان

۳۴۰- متین وستین
۳۴۱- متین متینا
۳۴۲- محمد مهدی و مهلا
۳۴۳- ماهور،هورا
۳۴۵- مولود -میلاد

۳۴۶- مهرداد و مهرشید
۳۴۷- ماهان و روژان
۳۴۸- ماهان و تابان

۳۴۹- مبین و مبینا
۳۵۰- مهبد و مهگل

۳۵۱- مرصاد مرسانا

۳۵۲- ماهان و ماکان

۳۵۳- ماشا و میشا

۳۵۴- ماکان و آیکال

۳۵۵- مانا مانی

۳۵۶- ماهان و مانلی

و ….
اگر اسامکی بیشتر در خاطرتان هست با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید

8 دیدگاه در “۳۶۰ اسم دوقلو دختر و پسر پرطرفدار ایرانی برای همه سلیقه ها

 1. E.z گفت:

  مارال و مازیار😍

 2. شأن آی گفت:

  یه کم بیشتر زحمت میکشیدین چند تا ایسم ساده رو چابچا کردیدالکی صفحه رو پر کید

 3. نازنین گفت:

  یه آهنگ درمورد دوقلوهای من دلیار ودیار بخونه لطفا

 4. مرسی گفت:

  ماهان و مهتاب
  من عاشق این ترکیبم😍

 5. ازی گل گفت:

  یه اسم دختر پسر به اسم آزاد و روژین بخوره

 6. ایدا گفت:

  یه اسم دختر پسر ب ایدا نزدیک باش

 7. زینب گفت:

  مانلی و مانی
  معدی و مهدیه

 8. زینب گفت:

  هلیا و ایلیا
  دنیز و دمیر
  رهاو رهام

نظرات