اختلالات شخصیت چه هستند؟

0

اختلالات شخصیتی الگوهای دیرینه ای از تفکر و رفتار است که منجر به بروز مشکلات در روابط بین فردی می شود و ممکن است باعث ایجاد اختلال یا پریشانی در فرد مبتلا به این اختلال شود.

اختلالات شخصیت

یک اختلال شخصیت ممکن است منعکس کننده ترکیب بالقوه مختل کننده صفات شخصیتی، مانند کم-سازگاری یا خودشیفتگی بالا باشد، که باعث می شود شخص نتواند با دیگران در زندگی کنار بیاید یا باعث می شود که با دیگران رفتار نادرستی داشته باشد. با این حال، در عمل، اختلالات شخصیت به طور معمول از نظر مجموعه علائم و نشانه هایی تعریف می شود که منعکس کننده ی آسیب یا مشکل ناشی از شیوه زندگی فرد است.

دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی شامل ۱۰ اختلال شخصیتی است که به سه گروه تقسیم می شوند.

اختلالات شخصیت

گروه A: اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی

گروه A اختلالات شخصیت با الگوهای عجیب و غریب یا غیر عادی تفکر مشخص می شود. این موارد ممکن است شامل سوء ظن مداوم یا عدم علاقه به افراد دیگر یا عقاید عجیب و غریب باشد که بیشتر از همه به یک اختلال روانی مانند اسکیزوفرنی نسبت داده می شوند.

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید شامل بی اعتمادی به سایر افراد در زمینه های مختلف زندگی شخص است. علائم بالقوه شامل سوء ظن های غیر منطقی مبنی بر اینکه توسط دیگران مورد آزارر واقع می شود، دیگران غیرقابل اعتماد نیستند یا اینکه دیگران با تهدید یا توهین های مخفیانه، ایجاد خطر می کنند.

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوئیدی الگویی از جدا شدن از روابط اجتماعی به طور کلی و بیان حسی محدود در محیط های اجتماعی است. این ممکن است عدم تمایل به داشتن روابط نزدیک، ترجیح بیش از حد به تنهایی یا عدم توجه آشکار در مورد ستایش یا انتقاد دیگران باشد.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی چیست؟

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی شامل ناراحتی و ظرفیت محدود برای داشتن روابط صمیمی همراه با ناهنجاری های شناختی یا ادراکی است – که ممکن است شامل اعتقادات جادویی باشد (مانند تله پاتی) که بر رفتار تأثیر می گذارد، باورهای غلط که حوادث با آنها ارتباط مستقیم دارد یا اضطراب اجتماعی ناشی از ترسهای پارانوئیدی.

اختلالات شخصیت

گروه B: اختلالات شخصیتی ضداجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفتگی

اختلالات شخصیتی گروه B با حالات عاطفی ناپایدار و رفتار نامنظم مشخص می شود. برای مبتلایان به چنین اختلالی، تمایل به از کوره در رفتن یا تلاش برای آزار دیگران، همراه با سایر رفتارها، می تواند باعث ایجاد اختلال اساسی در روابط بین فردی شود.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

اختلال شخصیت ضد اجتماعی الگویی از عدم رعایت حقوق دیگران است که می تواند در رفتارهایی مانند فعالیت مکرر جنایی، دعوا یا دروغگویی، تمایل به رفتارهای تکانشی و عدم برنامه ریزی در آینده و عدم ابراز پشیمانی ظاهر شود. روانپریشی و رفتار ضد اجتماعی، هرچند که معنای یکسانی ندارند، اما مفاهیم شخصیتی مرتبطی هستند.

اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی با بی ثباتی در روابط فرد، احساس خود و وضعیت عاطفی و همچنین تکانشگری (مانند رفتارهای پرخطر جنسی یا مصرف مواد مخدر) تعریف می شود. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است سابقه روابط مشکل دار داشته باشند و بین دیدگاههای به شدت مثبت و منفی سایر افراد جابجا شوند.

اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

اختلال شخصیت نمایشی با بیان بیش از حد توجه و ابراز عاطفی مشخص می شود. این ممکن است شامل رفتار نامناسب، تحریک آمیز، نمایشی و شکایت از عدم توجه بودن در مرکز توجه باشد.

اختلال شخصیت خودشیفتگی چیست؟

شخصی که دارای اختلال شخصیت خودشیفتگی است، در زمینه های مختلف زندگی، احساس والای خود و نیاز به تحسین را نشان می دهد، همراه با عدم همدلی. این ممکن است شامل رفتار متکبرانه، استثمارگرایی و اعتقاد به این باشد که شخص مستحق رفتار ویژه است. گرچه متفاوت تعریف شده است، اما مربوط به ویژگی شخصیتی خودشیفتگی است.

اختلالات شخصیت

گروه C: اختلالات شخصیت دوری گزین، وابسته و وسواس انگیز

اختلالات شخصیتی گروه C شامل شیوه های نادرست تفکر و ارتباط با دیگران است که با اضطراب و ترس مشخص می شوند.

اختلال شخصیت دوری گزین چیست؟

شخصی که دارای اختلال شخصیت دوری گزین است تمایل دارد در برابر نزدیک شدن به افراد دیگر (که می تواند شامل شرکای عاشقانه باشد) مقاومت کند و از ارزیابی های منفی دیگران می ترسد. احتمال ترد شدن یا خجالت و درک ناکافی ممکن است موجب نگرانی های مکرر وی باشد.

اختلالات شخصیتی وابسته چیست؟

اختلال شخصیت وابسته به یک نیاز بیش از حد نیاز دارد که دیگران از آن مراقبت کنند – به عنوان مثال دیگران تصمیم بگیرند یا مسئولیت او را بر عهده بگیرند – که منجر به ترس از جدایی می شود. ممکن است شخصی با این اختلال در مخالفت با شریک زندگی خود ناتوان باشد، یا به گونه ای مطیعانه عمل کند تا رابطه ای را به خطر نیاندازد.

اختلال شخصیت وسواس-اجباری چیست؟

اختلال شخصیت وسواس اجباری با کمال گرایی و نیاز به داشتن نظم و کنترل مشخص می شود، که می تواند با ایجاد اخلال در قوانین و جزئیات و وقف خود به کارهاییست که باعث متوقف شدن قسمتهای دیگر زندگی یک فرد می شود نیز مشخص شود. این از اختلال وسواس-اجباری جداست که یک اختلال شخصیت نیست.

برای درمان هر یک از این اختلالات نیاز به مشاوره با روانشناس و روانپزشک دارید. پیشنهاد می کنیم از سرویس مشاوره آنلاین روانشناسی درمانکده استفاده کنید.

نظرات