تعبیر خواب محرم و عزاداری برای امام حسین

0

تعبیر خواب محرم و عزاداری برای امام حسین

تعبیر خواب محرم و دسته عزاداری امام حسین و دسته زنجیر زنی و سینه زنی در ماه محرم، تعبیر خواب عزاداری برای امام حسین، تعبیر خواب در محرم و تعبیر خواب محرم و عاشورا و تاسوعای امام حسین و عزاداری در عاشورا و تاسوعا … را در حالت های مختلف از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در مجله حرف تازه میخوانید.

تعبیر خواب محرم و دسته عزاداری امام حسین و زنجیر و سینه زنی

 

دیدن محرم و تعبیر خواب عزاداری در ماه محرم و صفر و گریه کردن برای امام حسین در خواب ،خوب و نیک و نشانگر حاجت روایی و بخشیده شدن گناهان است و به بیان دیگر ، این خواب به شما نوید این را میدهد که به زودی حاجات و خواسته هایتان برآورده می شود و مشکلات شما حل می شود.

تعبیر خواب محرم و عزاداری

محمد بن سیرین : اگر خواب عزاداری برای امام حسین و یارانش را ببینید، این خواب نشان دهنده این است که شما به زودی حاجت خود را خواهید گرفت.
حتی اگر شخصی حاجتی نداشته باشید، گره و مشکلات او در زندگی به تدریج حل می شود.

اگر فردی تا قبل از اذان صبح خواب ماه محرم یا صفر را ببینید بیانگر این است که شما حاجت و آرزویی دارید و مدت هاست که دوست دارید به این آرزو برسید و این خواب به شما میگوید که بزودی حاجتتان براورده میشود و گره مشکلتان باز میشود.

تعبیر خواب دسته سینه زنی و زنجیر زنی

اگر فردی در خواب ببیند که در حال سینه زنی و زنجیر زنی برای امام حسین (ع) در محرم و صفر و یا در هیئت و مسجد است، تعبیرش نیکو و خوب است و به زودی یکی از آرزوها و خواسته هایتان برآورده می شود.

تعبیر خواب محرم و ذسته های سینه زنی و زنجیر زنی

 

تعبیر خواب گریه کردن در عزاداری امام حسین (ع)

خالد اصفهانی میگدید: اگر فردی در خواب ببینید که در حال عزاداری برای امام حسین (ع) در مسجد و یا دسته های عزاداری هست و با گریه سینه یا زنجیر می زند، نشانگر این است که هر حاجتی که داشته باشید به آن خواهید رسید. اگر پدر و مادر، فرزند و همسر بیمار داشته باشید، بدانید به زودی شفا خواهد یافت

شیخ طوسی میگوید : اگر کسی خواب زنجیر زنی و سینه زنی برای امام حسین را ببینید بدون شک خیر و نیکو است و میتواند امیدوار باشد که یکی از آرزوها یا اهداف بزرگ یا کوچکش بزودی محقق میشود

تعبیر خواب خوشحالی و خنده در ماه محرم

اگر شخصی ببیند که در ماه عزاداری و در ماه محرم میخندد و خوشحالی میکند نشانگر هشدار در برابر خطری احتمالیست.امکان این خطر به واسطه ی فریب خوردن از کسی ایجاد میشود

نمونه خواب ها درباره محرم و دسته عزاداری:

• سلام خواب دیدم بین دسته های سینه زنی گیر افتاده و کلافه ام و دنبال راه فراری میگشتم
• سلام خواب دیدم توی محلمون دسته امام حسین راه افتاده….تعبیرش چیه
• من خواب دیدم که یه هیئت داره از کنار ما رد میشه و من و خواهرم از اونا عقب بودیم و سریع دویدم که به هیئت برسم و زود رسیدم،ولی خواهرم عقب می موند و بالاخره ایشونم رسید
• خواب دیدم ماه محرم شده و دسته های عزاداری و سینه زنی در حال عبور از خیابان ها هستند و تمام کوچه ها را با پارچه ی مشکی پوشانده بودند من از دور به تماشا ایستاده بودم و سینه میزدم که با شنیدن نام امام حسین و صدای کسی که مداحی میکرد اشک از چشمانم جاری شد و خیلی گریه کردم

نظرات