تعبیر خواب آب دادن به مرده و آب خواستن مرده + تعبیر خواب تشنگی مرده

0

تعبیر خواب آب خواستن مرده و آب دادن به مرده + تعبیر خواب تشنگی مرده

تعبیر خواب آب دادن به مرده و تشنگی و عطش مرده و تعبیر خواب دادن آب به مرده و آب خواستن فرد مرده چه آشنا و چه غریبه را در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید. با ما همراه باشید

تعبیر خواب آب دادن به مرده و آب خواستن مرده + تعبیر خواب تشنگی مرده

ابتدا باید عرض کنیم که دیدن اینکه در خوابل به مرده ای آب میدهید و آب خواستن مرده در خواب بستگی به موقعیت و نحوه دیدن این خواب دارد و معانی و تعابیری گوناگون دارد که در ادامه میخوانید
معبرین غربی و اسلامی در این باره تعابیر گسترده‌ای برای دادن اب یا نوشیدنی و مایعات به مرده در خواب و تشنگی و عطش مرده عنوان کرده‌اند.

به روایت معبرین غربی تعبیر خواب آب دادن به مرده نشانه‌ای از شکم پرستی، توانگری و افراط و تفریط صاحب خواب است.

تعبیر خواب آب دادن به مرده

اگر زنی در خواب ببیند که به مرده آب می‌دهد و یا مرده از او طلب آب میکند، بیانگر این است که در زندگیتان کامل نیست و نواقص زیادی در آن از جمله احساسات و عاطفه وجود دارد. در این حالت نیاز است تا عواطف و احساسات خود را که همواره از بروزشان واهمه داشته اید، ابراز کنید.

تعبیر عطش و تشنگی و آب خواستن مرده می‌تواند به روابطی که شما در گذشته داشته اید مرتبط باشد. احتمالا شما فردی هستید که همیشه مصرانه روی دیدگاه‌ها و عقاید خود ایستاده‌اید و دیدن این خواب می‌تواند نشانه‌ای از ترس عمیقی باشد که در درون خود حس می‌کنید.

تعبیر خواب آب خواستن مرده

اگر در خواب دیدید که یک مرده ای از شما درخواست آب میکند ، اشاره ای بر آرزوها، تمایلات و راز‌هایتان دارد و اینکه در حال از دست دادن هویت واقعی خود هستید و دچار سردرگمی شده و مضطرب هستید.

این خواب می‌تواند به خاطر بوجود آمدن حس بی ارزش بودن یا نادیده گرفته شدن در شما باشد
همچنین درخواست آب از سوی مرده در خواب همچنین می‌تواند به کمبود چیزی در زندگی خصوصی و شخصی و کاری و شغلی شما مرتبط باشد

بطور کلی دیدن خوابی با موضوع آب خواستن مرده می‌تواند نشانگر این مساله باشد که شما با خودتان در زندگی صادق نیستید

 

تعبیر خواب آب دادن به مرده و آب خواستن مرده + تعبیر خواب تشنگی مرده

تعبیر خواب تشنگی مرده

تعبیر خواب تشنگی و اینکه مرده در خواب آب بخواهد با تعبیر خواب دادن اب به مرده کاملا متفاوت است.
به تعبیر معبرین اسلامی و از آن روی که آب در دنیای حقیقی مایه حیات و روشنی است، اگر مرده در خواب درخواست آب کند بدان تعبیر است که خوشبختی از آن شماست و اتفاقات خوبی در آینده برایتان رقم خواهد خورد.

اگر مرده درخواست آب کند، به آرزو‌ها و تمایلات صاحب خواب اشاره دارد. اینکه بیننده خواب در حال از دست دادن هویت واقعی خودش بوده و توانایی مواجه شدن با شرایط تازه و متفاوت را در زندگی‌اش ندارد.
همین امر می‌تواند بیننده خواب را به گناه آلوده کند. حس بی ارزش بودن یا نادیده گرفته شدن از سوی دیگران، سردرگمی و اضطراب صاحب خواب، از دیگر تعابیری است که معبرین غربی برای این رویا مطرح کرده‌اند.

تعبیر درخواست آب مرده با التماس و زاری

اگر در خواب خود دیدید که مرده‌ای به حالت التماس و زاری از شما آب طلب می‌کند، منتظر رسیدن اخبار جدید از یک رابطه باشید، جوری که شما از شنیدن آن شگفت زده می‌شوید.

نظرات