تعبیر دیدن شمعدان و آینه شمعدان در خواب

0

تعبیر دیدن شمعدان و آینه شمعدان در خواب

تعبیر خواب شمعدان و آینه شمعدان در انواع طلا و نقره و برنز و کریستال و شمعدان عروس و خرید و فروش و شکستن اینه شمعدان و … را از دیدگاه های مختلف و معبران اسلامی و غربی در مجله حرف تازه میخوانید. با ما همراه باشید

تعبیر خواب شمعدان و آینه شعمدان | تعبیر دیدن شمعدان و آینه شمعدان در خواب چیست؟

بطور کلی شمعدانی در خواب نشانه خانه و خانواده است و خواب خوبی محسوب می شود ،چون همسر و مادر و پدر و فرزندان و عزیزانمان در کنارمان هستند.

مطیعی تهرانی میگوید: دیدن شمعدان در خواب به خانه و خانواده معنی میشود. اگر فردی در خواب، شمعدانی مجلل و گران قیمت و لوکس ببنید، نشانگر داشتن خانواده و اهل و عیال خوب و زندگی با امنیت و آرامش است .

تعبیر خواب شمعدان طلا

اگر فردی در رویا ببیند که صاحب شمعدان طلا است، به معنای داشتن خانواده بزرگ و وضع مالی خوب و رفاه و آرامش است.

اما از دیدگاه برخی تعبیر گران خواب دیدن شمعدان یعنی زن است و اگر جنسش نقره باشد، خوب است و شد خوب است. اگر زرنشان و از جنس طلا باشد، زنی از خانواده ای بزرگ نصیبش میشود

تعبیر شمعدان کهنه و خاک گرفته

اگر شمعدان کهنه و خاک گرفته و شکسته و خرد شده را خواب دیدید، نشانگر اوضاع نه چندان خوب خانواده و اعضای خانواده و وضعیت مالی بد است.

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینی که داخل شمعدان، شمع قرار دارد و آن شمع ها سالم هستند، یعنی اوضاع خوبی در راه است و آینده ای خوب در انتظارتان هست و عاقبت بخیر میشوید.
اما شمعدان خالی بدون شمع، خلاف این خواب تفسیر میشود.

تعبیر خواب آینه شمعدان شکسته:

آینه شمعدان شکسته در خواب بیانگر قهر و جدایی و کدورت دو نفر در زندگی شخصی و یا فرو پاشیدن زندگی مشترک یا رابطه ای عاشقانه به علت دخالت دیگران است و این خواب تعبیر خوبی ندارد

دیدن شکستن بی دلیل آینه شمعدان سر سفره عقد در خواب ، بیانگر گریه و ناراحتی و غم و شکستن دل است

اگر در خوابتان دیدید که دیگران اینه شمعدان شما را میشکنند، یعنی شما از دست آنها ناراحت و غمگین میشوی و باعث جدایی و اختلاف تو در زندگی میشوند

تعبیر خواب آینه شعمدان شکسته

تعبیر خواب شمع و شمعدان در خواب زن

اگر زنی در خواب دید که شمع روشن و شمعدانی با شمع های روشن در دست دارد و در خانه قرار دارد، نشانگر این است که بزودی صاحب بچه دختر میشود و اگر مریض و یا بیمار است، بهبود می یابد و اگر قرض دارد، ادا میشود و اگر زندانی است ، آزاد میشود.

برخی معبران اینگونه خواب شمعدان را تفسیر کردند: اگر شمعدان نقره بود، یعنی اصالت و شجره نامه خوبی و با ریشه ای دارد
اگر زرین و طلایی باشد، زنی از خانواده قوی و دلیر نصیبش میشود
اگر از جنس سرب بود، از زنش از خانواده اش از مردمِ ملازاده و آخوند است
اگر از جنس سفال و گلی بود ، زنش از خانواده معمولی عامه است.

تعبیر دیدن شمعدان با شمع روشن

اگر در خواب دیدی که کسی به شما شمعدان نقره با شمع های روشن میدهد، یعنی زنی خوب و صالح دارد و یا نصیبش میشود.
همچنین به فرزند دار شدن نیز تفسیر میشود

منبع: اختصاصی حرف تازه

نظرات