تفریحات

فیلم اجرای محمدباقر صفری مقدم شکستن گردو با سر در عصر جدید

0

فیلم اجرای محمدباقر صفری مقدم شکستن گردو با سر در عصر جدید با با بیوگرافی و عکس های شخصی و پیج اینستاگرام وی در مجله حرف  تازه میخوانید

فیلم اجرای محمدباقر صفری مقدم شکستن گردو با سر در عصر جدید

فیلم اجرای محمدباقر صفری مقدم شکستن گردو با سر در عصر جدید

بیوگرافی محمدباقر صفری مقدم

مقدم، شرکت کننده قسمت ۱۸ عصر جدید با شکستن گردوها در مرحله اول فصل دوم عصر جدید نمایش بسیار مهیج و شادی را اجرا کرد، اما نتوانست به فینال راه یابد و باعث انتقادهایی از سوی داوران شد.

اجرای ششم قسمت هیجدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصر جدید را محمد بود که تعدادی گردو را با سر شکست ، اما زمانی که برای شکستن تعیین کرده بود، ناوتست اجراسی خود را تمام کند و بعضی از گردوها نیز سالم ماندند

بیوگرافی و پیج اینستاگرام محمدباقر صفری مقدم

 

محمد با اینکه دو رای مثبت و دو رای منفی گرفت اما سید بشیر اعلام کرد که صراحتا رایش منفی است اما به دلیل اینکه این اجرا به داوری تماشاگران برسد رای مثبت داد.

تماشاگران به دلیل اینکه محمد ورزش دیگری را ادامه بدهد و آسیبی نبیند به این اجرا رای منفی دادند.

فیلم اجرای گردو شکستن با سر محمد در عصر جدید

 

البته مشابه کار محمد در کشورهای دیگر نیز رخ داده و مردی پاکستانی در یک دقیقه ۲۴۷ گردو را با ضربه سر شکاند و توانست با ثبت رکوردی استثنایی اسم خود را وارد کتاب گینس کند.
رکود قبلی شکستن گردو با سر در دست ناوین کومار هندی با ۲۱۷ گردو شکسته، بود. این مرد هندی سال گذشته این رکود را به جا گذاشت

منبع: مجله حرف تازه

نظرات