(تصاویر) مراسم ختم و شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش

0

(تصاویر) مراسم ختم و شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش

مراسم شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش با حضور مادرش و اهالی روستای سفید سنگان عصر جمعه ۹ خرداد ۹۹ برگزار شد که در ادامه تصاویر و عکس های تلخ و دردناک و سوز و گذار مادرش رعنا دشتی و دختران جوانی که بر سر قبر رومینا اشرفی حضور دارند و با تاسف و ناراحتی به قبر دختر هم سن و سال خود نگاه می کنند را ببینید.

(تصاویر) مراسم ختم و شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش

عکسهای مراسم شب هفت رومینا اشرفی

مراسم شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش در گورستان بهشت فاطمیه در روستای سفید سنگان، جایی میان تالش و آستارا جمعه ۹ خرداد ۹۹ برگزار شد و رعنا دشتی مادر رومینا و فامیل و بستگان و اهالی روستا به عزای هفتم رومینا اشرفی نشست.

دختری که پدرش به خاطر آنچه که غیرت و مسائل ناموسی می‌نامید، سر دخترش را با داس برید. زن و مرد روستا به گورستان آمده بودند و همراه مادر رومینا مویه می‌کردند. خانواده‌ ای که حالا قصاص پدر را می‌خواستند.

(تصاویر) مراسم ختم و شب هفت رومینا اشرفی بر سر مزارش

عکس غم انگیز مزار رومینا اشرفی

گورستان بهشت فاطمیه در روستای سفید سنگان، جایی میان تالش و آستارا جمعه نهم خرداد ۱۳۹۹ به عزای هفتم رومینا اشرفی نشست. دختری که پدرش به خاطر آنچه که غیرت و مسائل ناموسی می‌نامید، سر دخترش را با داس برید. زن و مرد روستا به گورستان آمده بودند و همراه مادر رومینا مویه می‌کردند. خانواده‌ ای که حالا قصاص پدر رومینا اشرفی را می‌خواستند.

عکسهای مراسم ختم رومینا اشرفی در روستای سفید سنگان
مراسم ختم شب سوم و هفتم فوت رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله ای که به دست پدرش به قتل رسیده عصر جمعه با حضور خانواده و منسوبین او به صورت خصوصی برگزار شد و نزدیکان و اقوام او با حضور بر مزارش، یاد او را گرامی داشتند.
این روزها به دلیل ضرورت مقابله با شیوع بیماری کرونا، مجالس ترحیم در مساجد برگزار نمی شود و مراسم ختم مرحوم رومینا نیز با حضور خانواده اش به طور خصوصی برمزارش برگزار شد.

عکسهای مراسم ختم رومینا در روستای سفید سنگان

عکس مادر رومینا در مراسم ختم و شب هفت دخترش

تصاویر ناراخت کننده و غم انگیز از مراسم ختم و شب هفت رومینا اشرفی

بهشت فاطمیه روستای سفید سنگان

عکس مزار و سنگ قبر رومینا در بهشت فاطمیه روستای سفید سنگان

عکس قبر رومینامنبع تصاویر: شهروند دیلی

نظرات