بهترین زمان خواندن نماز شب چه موقع است؟

0

بهترین زمان خواندن نماز شب چه موقع است؟

زمان خواندن نماز شب یکی از نمازهای مستحبی است که ۱۱ رکعت دارد و خواندن آن بسیار توصیه شده .به همین مناسبت ما در مجله حرف تازه برای شما عزیزان تعداد رکعت ها و نحوه خواندن کوتاهترین نماز شب و دعای قنوت نماز شب و آیا این نماز شفع قنوت دارد یا نه؟ را با بیانی ساده و ترجمه فارسی گرداوری و منتشر کردیم

بهترین زمان خواندن نماز شب چه موقع است؟

طریقه خواندن کوتاهترین نماز شب

نماز شب دارای فضائل و ثواب زیادی است که خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است . با ما همراه باشید. ما در بخش قبل فضائل و خواص نماز شب را گفتیم که میتوانید در این اینجا بخوانید.

تعداد رکعت های نماز شب

نماز شب یازده ۱۱ رکعت دارد که به سه بخش تقسیم می شود که نام این سه بخش نماز شب و نماز شفع و نماز وتر است و وقت نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح می باشد اما بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود .

طریقه خواندن نماز شب

نماز ۱۱ رکعتی شب به طریقه زیر خوانده می شود:

• نیت : دو رکعت نماز شب می خوانم قُربة اِلی الله
• رکعت اول : سوره حمد ۱ مرتبه ، سوره توحید ا مرتبه خوانده شود و به رکوع و سجود می رویم.
• رکعت دوم : مانند رکعت اول یک مرتبه حمد و تو حید را می خوانیم سپس قنوت گرفته و دعای قنوت را می گوییم و بعد از آن به رکوع و سجده می رویم و تشهد و سلام می گوییم.
• هشت رکعت دو رکعتی میخواینم

طریقه خواندن نماز شفع

بعد از خواندن نماز هشت رکعتی شب شروع به اقامه نماز شفع در آخر نماز شب، میکنیم یعنی پس از خواندن چهار نماز دو رکعتی به صورت زیرخوانده می شود .

• نیت : رکعت نماز شَفْعْ می خوانم قُربة اِلی الله
• رکعت اول : سوره حمد و توحید و ناس را به ترتیب یک مرتبه می خوانیم وسپس به رکوع وسجده می رویم.
• رکعت دوم : مانند رکعت اول یک بار سوره حمد و توحید را می خوانیم اما به جای سوره ناس ، سوره فلق را می خوانیم و قنوت می گیریم و سپس به رکوع و سجده می رویم و تشهد و سلام را به جای می آوریم.

نحوه خواندن نماز وتر

بعد اتمام و سلام نماز شفع یک رَکعت ، نماز وَتر خوانده می شود که نماز شب با آن تمام میشود

طریقه اقامه نماز وتر :

• نیت : یک رکعت نماز وَتْر می خوانم قُربة اِلی الله
• رکعت اول : در این رکعت یک مرتبه سوره حمد و سه مرتبه سوره توحید را می خوانیم وسپس یک مرتبه سوره فلق و ناس را می خوانیم .
• قنوت : دعای قنوت را کامل می خوانیم و همانطور که دستهایمان درحالت قنوت است، (با انگشتان دست راست یا با تسبیح) ۴۰ بار بگویید ( اَللّهُمَّ اِغْفِر لِلْمومِنینَ وَ اَلْمومِناتْ وَ اَلْمُسلِمینَ وَ اَلْمُسلِماتْ )
ترجمه: « خدایا ببخش جمیع مؤمنین مرد و مؤمنین زن را». و بعد از آن هفتاد بار ( اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبی وَ اَتُوبُ اِلَیه) «آمرزش می طلبم از خدایی که پروردگارم است و بسویش باز می گردم ». بگویید.

بعد هفت مرتبه ( هذا مَقامُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ اَلْنار ) میگوییم.

ترجمه دعا: « این است مقام کسی که از آتش قیامت به تو پناه می برد ».

سیصد مرتبه ( اَلْعَفو ) «ببخش» بگویید و سپس یک بار( رَبّ اغْفِرْلی وَ ارْحَمْنی وَ تُبْ عَلیََّ اِنَّکَ اَنْتَ التّوابُ اَلْغَفُورُ الرّحیم ) پروردگارا ببخش مرا و رحم کن به من و توبه مرا بپذیر به راستی که تو، توبه پذیرنده، بخشنده و مهربانی» بگویید و سپس به رکوع و سجده روید و تشهد و سلام را به جا آورید و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا که (۳۴ مرتبه، الله اکبر، ۳۳ مرتبه، الحمد لله و ۳۳ مرتبه، سبحان الله) است را بخوانید که ثواب آن نزد خدا از هزار رکعت نماز مستحب،بالاتر است.

طریقه خواندن نماز شب کوتاه

احکام مهم درباره نماز شب

• می توانید از نصف شب تا طلوع فجر نماز شب بخوانید اما بهتر است نماز شب را در ثلث سوم شب و نزدیک طلوع فجر بخوانید.
• مستحب است که نماز شب را بلند بخوانید تا کسانی که در خواب هستند برای خواندن این نماز پر فضیلت بیدار شوند اما یقین حاصل کنید که صدای بلند شما موجب ریا و مزاحمت برای دیگران نشود.
• بهتر است نماز شب ایستاده خوانده شود اما اگر برای کسی مشکل باشد می تواند این نماز را در حالت نشسته بخواند حتی می تواند این نماز را در حال راه رفتن و داخل ماشین و هواپیما و… نیز بخواند آنچنان که امام خمینی نماز شبش را در هواپیما و مرحوم تربتی نماز شبش را در حال مسافرت در حال راه رفتن خواند.

• اگر نمی تواند ۱۱ رکعت را بخواند، دو رکعت شفع و یک رکعت وتر را بخواند و اگر آن را نیز نتوانست بخواند خواندن یک رکعت وتر کفایت می کند.
• اگر کسی هنگام بیدار شدن از خواب وقت کافی برای نماز شب خواندن را نداشت می تواند نماز شفع و وتر را بخواند اما اگر او بعد از خواندن ۴ رکعت از ۱۱ رکعت بفهمد هنگام طلوع فجر است می تواند بقیه نماز شب را بعد از طلوع فجر بخواند و سپس نافله نماز صبح و نماز صبح را بخواند .

نماز شب در مسافرت

مسافر یا کسی که برایش مشکل است در نیمه شب نماز شب را به جا آورد می تواند این نماز را در اول شب بخواند.

نشسته خواندن نماز شب

کسی که نماز شب را نشسته می خواند بهتر است نماز را دو برابر بخواند زیرا دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده است و الزامی در کار نیست؛ بلکه ۱۱ رکعت نشسته بخواند قبول است.

• کسی که نتوانسته باشد نماز شب را قبل از طلوع فجر بخواند می تواند قضای این نماز را بعد از نماز صبح تا بعد از طلوع آفتاب به جا آورد.
• نمازهای مستحبی، همه دو رکعتی اند به غیر از نماز وترکه یک رکعتی خوانده می شود.
• وقت نافله صبح هم به اندازه ۱۱ رکعت نماز شب از نصف گذشته است تا از طلوع آفتاب و حمره مشرقیه به اندازه ادای نماز صبح وقت است، بهتر است آن را قبل از نماز صبح و پس از آن نماز صبح خوانده شود

نظرات