arongroups

ایام قمر در عقرب در سال ۹۹ چه روزهای هستند؟

0

ایام قمر در عقرب در سال ۹۹ چه روزهای هستند؟

روزهای قمر در عقرب سال ۹۹ و روزهایی که در ۱۲ ماه سال قمر در عقرب و بد شگون و بد یمن هستند مشخص شد و ما بطور دقیق جدول این روزها را در مجله حرف تازه برای شما عزیزان منتشر کردیم

روزهای قمر در عقرب در سال 99 | جدول و تقویم کامل ایام قمر در عقرب سال ۹۹
همانطور که در سال های قبل گفتیم قمر در عقرب به روزهایی گفته می شود که ماه در مقابل صورت فلکی قرار می گیرد که با چشم غیر مسلح نمیتوان آنرا دید و گفته میشود که برخی معاملات و ازدواج و خرید و فروش و شروع کار جدید در این ایام از تاریخ شروع تا پایان روز قمر در عقرب منحوس و بد شگون است.
این عقیده فقط مختص قدیمی ها و گذشتگان ما نیست و اکنون نیز برخی مردم برای معاملات و انجام بعضی کارهای مهم مانند ازدواج و خرید و فروش به این جدول مراجعه میکنند.

ما نیز در مجله حرف تازه ایام قمر در عقرب سال ۹۹ را منتشر کردیم تا به شما کمک کند،کارهای مهم خود را به روزی غیر از روزهای قمر در عقرب سال ۹۹ موکول کنید ، با ما همراه باشید

ایام قمر در عقرب چیست؟

در طول یک ماه قمری، کره ماه ۱ دور کامل به دور برج عقرب می گردد که طبیعتا در هر ماه یک بار از برج عقرب عبور می کند. ( کره ماه در برابر صورت فلکی عقرب قرار می گیرد.) که به آن قمر در عقرب گفته می شود ،پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته کسانی که با صور بروج آشنایی دارند ، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب میتوانند زمان قمر در عقرب را متوجه شوند)

ایام قمر در عقرب سال ۱۳۹۹ نیز در هر ماه یک بار اتفاق می افتد که ممکن است تا چند روز کوتاه ادامه داشته باشد.

روزهای قمر در عقرب در سال ۹۹

جدول زیر این ایام خاص را در سال ۹۹ نشان میدهد که از آغاز ساعت تا پایان زمان آن مشخص شده است.

اعمال مکروه در روزهای قمر در عقرب

همانطور که می دانید انجام برخی کارها در روزهای قمر در عقرب توصیه نمی شود. برخی ازاین اعمال عبارتند از:

• اقدام برای انجام هر فعالیت اساسی و مهم
• مسافرت رفتن
• عقد یا ازدواج
• انجام حجامت
• تعیین نام برای فرزند
• در روایتی از امام صادق ع نیز آمده که «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى»؛ یعنى وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند.

جدول روزها و ایام قمر در عقرب در سال ۹۹

جدول روزهای قمر در عقرب سال ۹۹

فروردین سال ۹۹

روزهای قمر در عقرب سال ۹۹ در ماه فروردین، از روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۹۹ آغاز می شود و تا روز شنبه ۲۳ فروردین ادامه دارد.

شروع: پنج‌شنبه ۲۱ فروردین در ساعت ۰۰:۴۷ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: شنبه ۲۳ فروردین در ساعت ۰۱:۰۵ از عقرب خارج می‌شود.

روزهای قمر در عقرب اردیبهشت ۹۹

اردیبهشت: شروع: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساعت ۱۱:۳۵ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: جمعه ۱۹ اردیبهشت در ساعت ۱۱:۴۵ از عقرب خارج می‌شود.

ایام قمر در عقرب خرداد ۱۳۹۹

خرداد: شروع سه‌شنبه ۱۳ خرداد در ساعت ۲۰:۳۵ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: پنج‌شنبه ۱۵ خرداد در ساعت ۲۱:۴۷ از عقرب خارج می‌شود.

شروع و پایان قمر در عقرب تیر  ۹۹

تیر: شروع سه‌شنبه ۱۰ تیر در ساعت ۰۳:۱۷ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: پنج‌شنبه ۱۲ تیر در ساعت ۰۵:۵۰ از عقرب خارج می‌شود.

روزهای قمر در عقرب مرداد ۹۹

مرداد: شروع دوشنبه ۶ مرداد در ساعت ۰۸:۴۱ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: چهارشنبه ۸ مرداد در ساعت ۱۱:۵۴ از عقرب خارج می‌شود.

روزهای قمر در عقرب شهریور  ۹۹

شهریور: شروع یکشنبه ۲ شهریور در ساعت ۱۴:۴۶ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: سه‌شنبه ۴ شهریور در ساعت ۱۷:۱۸ از عقرب خارج می‌شود.

شهریور: شروع: شنبه ۲۹ شهریور در ساعت ۲۳:۰۳ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: دوشنبه ۳۱ شهریور در ساعت ۲۳:۰۱ از عقرب خارج می‌شود.

شروع و پایان قمر در عقرب مهر ماه ۹۹

مهر: شروع: شنبه ۲۶ مهر در ساعت ۰۸:۳۵ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: دوشنبه ۲۸ مهر در ساعت ۰۸:۱۲ از عقرب خارج می‌شود.

ایام قمر در عقرب آبان ماه  ۹۹

آبان: شروع: جمعه ۲۳ آبان در ساعت ۱۹:۴۹ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: یکشنبه ۲۵ آبان در ساعت ۱۹:۱۷ از عقرب خارج می‌شود.

قمر در عقرب آذر ماه  ۱۳۹۹

آذر: شروع جمعه ۲۱ آذر در ساعت ۰۵:۲۸ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: یکشنبه ۲۳ آذر در ساعت ۰۶:۰۹ از عقرب خارج می‌شود.

ایام قمر در عقرب دی  ۹۹

دی: شروع: پنج‌شنبه ۱۸ دی در ساعت ۱۲:۲۳ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: شنبه ۲۰ دی در ساعت ۱۴:۴۵ از عقرب خارج می‌شود.

قمر در عقرب بهمن ماه ۹۹

بهمن: شروع: چهارشنبه ۱۵ بهمن در ساعت ۱۷:۴۴ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: جمعه ۱۷ بهمن در ساعت ۲۰:۴۶ از عقرب خارج می‌شود.

روزهای قمر در عقرب اسفند  ۹۹

اسفند: شروع: چهارشنبه ۱۳ اسفند در ساعت ۰۰:۰۸ قمر وارد عقرب می‌شود.

پایان: جمعه ۱۵ اسفند در ساعت ۰۲:۱۲ از عقرب خارج می‌شود.

همانطور که مشاهده می کنید ماه حدود ۲ روز و ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه در برج عقرب باقی می ماند و سپس از آن دور می شود.

اسامی برجهای صورتهای فلکی

برجهای فلکی دوازده است که عبارتند از:

حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

دو حالت قمر در عقرب

این حالت میتواند به دو عنوان تعبیر شود :

۱- قمر در صورت فلکی عقرب

۲- قمر در برج عقرب

امدواریم بطور کامل این مطلب رال به سما عزیران بیان کرده باسیم و از جدول ایام قمر در عقرب سال ۹۹ در مناسبت ها و شروع کار و موارد گفته شده استفاده کنید. نظرات خود را در این باره در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید

نظرات