همه جا با فرادرس

جدول حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد + رقم پایه حقوق

0

بعد ار نشست ها و چانه زنی ها در نهایت، حداقل دستمزد کارگردان در سال ۹۹ مشخص شد که این رقم با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد محاسبه میشود جزئیات خبر و رقم پایه حقوق و افزایش حداقل حقوق کارگرها را در سال ۹۹ و جدول پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در حرف تازه مشاهده کنید

جدول حداقل دستمزد کارگران در سال 99 با 21 درصد + رقم پایه حقوق

رقم حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

به گزارش حرف تازه از ایسنا: نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران روز قبل در تاریخ ۲۰ فروردین به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 99

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 99

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: دویست و نودو یکمین نشست شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد، وی پس از پایان ۲۹۱ امین نشست شورای عالی کار گفت: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹

جدول بالا محاسبه حقوق و دستمزد را در سال ۱۳۹۹ با ۲۱ درصد افزایش می باشد که شامل حقوق روزانه و ماهانه و اضافه کاری و شب کاری حق اولاد و عائله مندی و بن مسکن و بن کارگری و و مزد هر ساعت کار را با حداقل افزایش را نشان میدهد

افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال

حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال

حق اولاد: ۴۲۶/‏۸۳۵/‏۱‬ ریال

پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

 

نظرات