نرخ و نحوه ثبت نام و رزرو و خرید طرح ترافیک – سال ۹۹

0

نحوه رزرو و خرید طرح ترافیک سال ۹۹

خرید طرح ترافیک سال ۹۹ از روز شنبه و پایان تعطیلات سال جدید و عید اجرایی میشود که البته با تغییراتی همراه بوده که امتیازاتی چون رزروی شدن آن و نحوه رزرو و دیگر موارد می باشد. در ادامه نرخ جدید سال ۹۹ و ساعت ورود به طرح ترافیک و محدوده طرح و همچنین طرح ترافیک روزهای پنجشنبه و جمعه و آخر هفته سال جدید ۹۹ و طرح ترافیک خبرنگاران و جدول جدید قیمت ها را در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید

نرخ و نحوه ثبت نام برای رزرو و خرید طرح ترافیک - سال 99

خرید طرح ترافیک سال ۹۹

بر همین اساس، عمار سعیدیان‌فر، مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران در مصاحبه با ایسنا گفته: ساعت اجرای طرح ترافیک برای سال ۹۹ از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۹ بعدازظهر در شش ماهه اول سال تعیین شده است

تغییر ساعت طرح ترافیک به خاطر کرونا

ولی به دلیل بروز ویروس کرونا و جهت پیشگیری از شیوع این بیماری بر اساس تصمیم شورای ترافیک تهران ساعت طرح برای سال جدید تغییر کرد و فعلاً از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعدازظهر اجرایی می‌شود که در واقع حدود سه ساعت و نیم از زمان طرح کاهش یافته تا تسهیل تردد با وسایل نقلیه شخصی صورت پذیرد.

نرخ خرید طرح ترافیک در سال ۹۹

این مسأله به عوامل مختلفی از جمله نوع معاینه فنی خودرو، زمان تردد و ورود و خروج به محدوده طرح ترافیک بستگی دارد

نرخ عوارض ورود و خروج طرح ترافیک

۱- اگر ورود چندین بار وسیله نقلیه توسط دوربین در یک روز مشاهده شود و اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه باشد ورود بعد از ساعت ۱۰ و خروج قبل از ساعت ۱۶ با معاینه فنی برتر در محدوده طرح ترافیک ۱۶۴ هزار و ۶۴۰ ریال خواهد بود و میزان پرداخت به ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا ۸۲ هزار و ۳۲۰ ریال در نظر گرفته می‌شود.

۲- اگر ورود قبل از ساعت ۱۰ و خروج قبل از ساعت ۱۶ باشد همچنین خودرو دارای معاینه فنی برتر باشد میزان پرداخت به ازای هر روز در محدوده طرح ترافیک ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ ریال خواهد بود.

۳- در صورتی که ورود قبل از ساعت ۱۰ و خروج بعد از ساعت ۱۶ باشد با معاینه فنی برتر نرخ طرح در محدوده حلقه اول ۳۵۲ هزار و ۸۰۰ و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ ریال است که اگر خودرو فاقد معاینه فنی برتر باشد این میزان در محدوده طرح ترافیک ۵۰۴ هزار ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۲۵۲ هزار ریال است.

۴- اگر ورود بعد از ساعت ۱۰ و خروج بعد از ساعت ۱۶ باشد با معاینه فنی برتر در محدوده طرح ترافیک عوارض ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ ریال خواهد بود که در همین شرایط با خودروی فاقد معاینه فنی برتر ۲۳۶ هزار ریال در حلقه اول و ۱۶۸ هزار ریال در حلقه دوم عوارض لحاظ می‌شود.

۵- اگر وسیله نقلیه یک‌بار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود یعنی فقط خروج یا ورود به محدوده های دوگانه در زمان طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا داشته باشد، اگر تردد قبل از ساعت ۱۰ باشد با معاینه فنی برتر در محدوده طرح ترافیک عوارض ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ ریال و در محدوده کنترل آلودگی هوا ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ ریال است که برای خودروی فاقد معاینه فنی برتر عوارض با این شرایط ۲۳۶ هزار ریال در حلقه اول و ۱۶۸ هزار ریال در حلقه دوم یا محدوده کنترل آلودگی هوا خواهد بود

۶- گر بعد از ساعت ۱۰ و قبل از ساعت ۱۶ تردد انجام گیرد با معاینه فنی برتر عوارض ورود به طرح ترافیک ۱۶۴ هزار و ۶۴۰ ریال و در محدوده طرح ترافیک ۸۲ هزار و ۳۲۰ ریال در نظر گرفته می‌شود و با خودروی فاقد معاینه فنی برتر با همین شرایط ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ ریال در حلقه اول و ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ ریال در حلقه دوم نرخ طرح خواهد بود.

۷- اگر تردد بعد از ساعت ۱۶ باشد با خودرویی با معاینه فنی برتر در حلقه اول ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ و در حلقه دوم ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ ریال از رانندگان اخذ می‌شود و برای خودروی فاقد معاینه فنی برتر این میزان ۳۳۶ هزار ریال در محدوده طرح ترافیک و ۱۶۸ هزار ریال در محدوده کنترل آلودگی هوا خواهد بود.

طرح ترافیک روزهای پنجشنبه

طرح ترافیک از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ روزهای هفته به جز روزهای پنج‌شنبه و تعطیلات رسمی در محدوده طرح ترافیک اجرا می‌شود. طرح کنترل آلودگی هوا نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ در روز پنج‌شنبه به جز تعطیلات رسمی اجرا خواهد شد که البته تغییر ساعات به دلیل شیوع کرونا این زمان را دستخوش تغییر کرده است.

تخفیف برای رانندگان دارای معاینه فنی برتر

** میزان تخفیف برای خودروهایی که دارای معاینه فنی برتر هستند امسال ۵ درصد افزایش داشته است و از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد تخفیف افزایش یافته است.

** در سال ۹۹ برای افرادی که معاینه فنی برتر دارند ۱۳٫۵ درصد افزایش تعرفه طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا داشته‌ایم و برای رانندگان با خودروی معاینه فنی عادی ۲۱ درصد افزایش تعرفه طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نسبت به سال ۹۸ ایجاد شده است.

۲۰ روز تردد رایگان برای رانندگان در سال ۹۹

۲۰ روز تردد رایگان برای پلاک‌های تهران و ۱۵ روز تردد رایگان برای پلاک‌های شهرستان در طرح کاهش آلودگی هوا و در هر فصل در نظر گرفته شده است و این موضوع مشابه سال ۹۸ بوده و هیچ تغییری نداشته است.

همچنین رانندگان تا زمانی که ۲۰ روز تردد رایگان خود را در محدوده کاهش آلودگی هوا استفاده نکرده‌اند نیازی به رزرو ندارند ولی پس از اتمام این روزها برای ورود به طرح باید حتماً رزرو انجام گیرد.

آیا میتوان رزرو طرح ترافیک را لغو کرد؟

قابلیت لغو رزرو تا ۶ صبح روزی که رزرو انجام گرفته امکانپذیر است ولی اگر لغو رزرو انجام نگیرد و راننده احیاناً وارد طرح نشود مبلغ ۵۶۰۰ تومان از حساب آن برداشت خواهد شد زیرا یک سهمیه روزانه را اشغال کرده است.

نحوه رزرو روزانه خرید طرح ترافیک

حداقل موجودی برای رزرو روزانه طرح ترافیک ۵۰ هزار و ۴۰۰ تومان و برای رزرو در محدوده آلودگی هوا ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است که البته از آنجایی که نرخ عوارض طرح ترافیک در ساعت اوج و غیراوج متفاوت است و نوع معاینه فنی برتر و عادی نیز در آن تأثیرگذار است پس از تردد خودروی رانندگان جزئیات بررسی و در صورت تردد در زمان غیر اوج و یا دارا بودن معاینه فنی برتر مابقی به حساب شهروند بازمی‌گردد.

جدول نرخ امسال رزرو خرید طرح ترافیک سال ۹۹

نحوه ثبت نام برای رزرو و خرید طرح ترافیک سال 99

ساعت انصراف رزرو طرح

انصراف تا قبل ازساعت ۶ صبح هر روز امکانپذیر است و اگر شهروندی وارد طرح شود و قبل از آن رزرو انجام نداده باشد تا ساعت ۲۴ همان روز می‌تواند رزرو را انجام دهد البته اگر سهمیه‌ روزانه در آن روز تکمیل نشده باشد و به سقف تعداد سهمیه روزانه نرسیده باشد.

شرایط امسال ساکنان مالک و مستاجر محدوده طرح ترافیک

مالکان باید عوارض نوسازی و پسماند، عوارض خودرو و بدهی عوارض طرح ترافیک را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند و و در صورت پرداخت موارد مذکور به صورت خودکارو بدون مراجعه به دفاتر طرح ساکنین با همین شرایط به آنها تعلق می‌گیرد و تمدید خواهد شد. همچنین مستأجرانی که سال ۹۸ از تسهیلات ساکنین بهره‌مند شده‌اند باید مشابه مالکان دیون خود را پرداخت نمایند البته تا زمانی که اجاره‌نامه آنها اعتبار داشته باشد و زمانی که اعتبار اجاره‌نامه به اتمام رسد برای تمدید تسهیلات طرح ساکنین می بایست اجاره‌نامه جدید یا تمدید اجاره نامه قبلی را را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران جهت احراز ارائه کنند.
توجه : ساکنان محدوده طرح که تاکنون از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده‌اند و برای بار نخست قصد استفاده از طرح ساکنین را دارند باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه و مدارک لازم را ارائه و ثبت‌نام کنند.

تسهیلات سال ۹۹ برای ساکنان محدوده طرح ترافیک

امسال برای ساکنین طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، شورای ترافیک شهر تهران تسهیلاتی در نظر گرفته است و سال پیش قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح ساکنین یک خروج رایگان و بعد از ساعت ۱۷ یک ورود رایگان داشتند و بین ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ نیز نرخ تعرفه برای آنها نیم‌بها بود که امسال این ساعات تغییر کرده و ۸:۳۰ صبح به ۹ صبح و ۱۷ به ساعت ۱۶ تغییر یافته است. البته رزرو روزانه برای ساکنین طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا نیز الزامی است.

جریمه در کمین رانندگان

اگر راننده‌ای غیرمجاز وارد طرح ترافیک و یا طرح کاهش آلودگی هوا شد غیر از اینکه ملزم به پرداخت عوارض است جریمه پلیس نیز برای آن افزوده می‌شود و موظف به پرداخت هر دو عوارض و جریمه است.

مدت رزرو خرید طرح ترافیک

رزوو از طریق سامانه تهران من انجام می شود و در صورتی‌که برای یک روز مشخص، برای ورود به محدوده طرح ترافیک رزرو انجام شد، دیگر نیازی به رزرو محدوده کنترل آلودگی هوا نیست
همچنین محاسبه مبلغ مسدودی رزرو براساس ضریب معاینه فنی خودرو و نوع محدوده ترافیکی (طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا) انجام شده است و بدیهی است مبلغ مازاد پس از تردد و محاسبه صورت‌حساب نهایی به حساب شهروندی فرذ مسترد خواهد شد.

نکته مهم: امکان رزرو سالیانه نیست و نهایتاً بازه زمانی برای رزرو هفتگی است و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۲ ، رزرو برای هفته آتی امکانپذیر است.

شارژ کیف پول شهروندی

در صورتی که شهروندان هنگام تردد در محدوده در حساب‌شان شارژ داشته باشند ۲۰ درصد تخفیف خواهند داشت. همچنین باید توجه داشت که رانندگان مانند سال ۹۸ فرصت یک ماهه برای دریافت ۲۰ درصد تخفیف و پرداخت عوارض ندارند.

مهلت ثبت نام خرید طرح ترافیک خبرنگاران

اهالی رسانه تا ۲۰ فروردین فرصت ثبت‌نام برای خرید طرح ترافیک را دارند که تا پایان اسفند حدود ۴۶۰۰ نفر جهت استفاده از سهمیه طرح ترافیک و تخفیف آن ثبت‌نام کرده بودند.

نظرات