تفریحات

تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن آسانسور و بالابر در خواب چیست؟

تعبیر خواب آسانسور و بالابر از لحاظ خوب و بد بودن، به حالات و نوع خواب بستگی دارد، ما در مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر این خواب را در حالات مختلف بالا رفتن و پایین آمدن با آسانسور در انواع شیشه ای و معمولی و سقوط افتادن آسانسور و سوار شدن به آسانسور را از دیدگاه های تعبیر گران خواب چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و امام صادق ع … آماده کردیم.

تعبیر خواب آسانسور و بالابر

تعبیر کلی آسانسور ، بالابر ، پله برقی و اشیایی مانند از این قبیل، نماد پیشرفت و یا بر عکس افول و نزول در زندگی واقعی هستند. در مطالب قبلی تعبیر خواب صعود کردن و تعبیر خواب هواپیما را بیان کردیم.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.
اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.
اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.
اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب آسانسور شیشه ای

کتاب سر زمین رویاها: با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.
با آسانسور بالا می روید : موقعیت شما بهتر می شود و پولتان بیشتر
با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید
با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی
آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری

تعبیر خواب بالا رفتن آسانسور

اگر فردی در خواب سوار آسانسور بشود که به سمت طبقات بالا می رود؛ این خواب نشان می دهد که شما در حال حرکت به سطوح بالاتری از آگاهی و شناخت هستید و دید وسیع تری از زندگی به شما می رساند و به اهداف و خواسته هایی که در نظر گرفته اید نزدیک تر می کند. این خواب همچنین سمبل پیشرفت و ترقی شما ، و بالا رفتن جایگاهتان در عرصه ی شغلی می باشد.

تعبیر خواب پایین رفتن آسانسور

اگر فردی در خواب ببیند که به سمت طبقات پایین می رود؛ این خواب سمبل قرار گرفتن شما در ناآگاهی و نادانی است و با زمین گیری ، ناتوانی یا بی ارادگی همراه است. این خواب میتواند سمبل بی اثر شدن قدرت اراده و افکار شما در برخی تصمیم گیری ها یا انجام امور باشد.

تعبیر خواب آسانسور خراب

اگر در خواب ببینید که آسانسور و بالابر که متوقف شده یا گیر کرده؛ نشان میدهد که ممکن است دچار این احساس منفی شده باشید که شاید در بخشی از زندگی خود محدود شده اید و قدرت عمل از شما سلب شده باشد . این احساس می تواند در زمینه ی شغلی ، در رابطه با احساسات ، زمینه های تحصیلی یا پروژه و برنامه های شما پیش آمده باشد.

تعبیر خواب افتادن آسانسور و تعبیر خواب آسانسور شیشه ای

تعبیر خواب سوار شدن به بالابر

اگر در خواب نتوانید وارد آسانسور شوید، یا از آن استفاده کنید، این خواب نشان می دهد که شما میتوانید با کار و تلاش بیشتر ، موانعی که بر سر راهتان ایجاد شده است را برطرف کنید.

تعبیر گیر کردن در بالابر

گیر افتادن در آسانسور معمولی و شیشه ای بیانگر سرخوردگی یا شکست، اضطراب و محدودیت در ایجاد تغییر برای بیننده خواب است.
اگر در خواب ، آسانسور از کنترل شما خارج شد و یا خراب شد و شما در آن گیر افتادید به طوری که سقف را بشکند و از ساختمان خارج شود، نشانگر این است که در زندگی واقعی در شرف پیشرفت های چشمگیر و ناگهانی هستید و نشانه های آغازین این تغییرات ظاهر شده و باعث به وجود آمدن این نگرانی در شما شده است.

تعبیر خواب افتادن و سقوط آسانسور

یونگ می‌گوید:اگر آسانسور با سرعتی که از کنترل خارج است به سمت بالا حرکت کند و یا سقوط کند به این معناست که به قدرتی دست می‌یابید که نمی‌دانید چطور با آن کنار بیایید و از مسئولیت‌های جدید خود می‌ترسید.

تعبیر خواب داخل بالابر بودن با دیگران

با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید.
با فامیل در آسانسور هستید: سود مالی.

نظرات