معمای تعداد چهره مخفی انسان داخل تصویر + جواب معما

0

معمای تعداد چهره مخفی انسان داخل تصویر + جواب معما

در تصاویر زیر چند چهره می‌بینید؟ – تست هوش و معمای تعداد چهره مخفی

 معمای تعداد چهره مخفی

 

شاید این معما رو شما هم در کانالها یا گروههای تلگرامی زیاد دیدید و نتوانستید جواب صحیح را زودتر از بقیه بدهید. امروز ما یکی از معماهای معروف این روزهای کانالها و گروههای مختلف را آماده کردیم که حل آن به تیزبینی شما بستگی دارد. تست هوش و معما چهره های مخفی در تصویر را در ادامه این مطلب ببینید:

 

تست هوش : در تصاویر زیر چند چهره می‌بینید؟

(تصویر اول)

معمای تعداد چهره مخفی

(تصویر دوم)

معمای تعداد چهره مخفی

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

(جواب معمای تعداد چهره مخفی در تصویر اول)

 معمای تعداد چهره مخفی

(جواب معمای تعدادی چهره مخفی در تصویر دوم)

معمای تعداد چهره مخفی

نظرات