arongroups

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

0

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

با تعبیر خواب پاییز و خزان و ریختن برگ پاییزی و دیدن برگ پاییز در خانه و تعبیر باد و طوفان همراه با زرد شدن برگهای پاییز در خانه و خیابان و محیط بیرون و اتاق پر از برگ های پاییزی و باران پاییزی، میوه پاییزی و تعبیر خواب گل های پاییزی را در مجله اینترنتی حرف تازه برای همراهان عزیز منتشر کردیم

تعبیر خواب پاییز و خزان و دیدن برگ پاییزی در خواب چیست؟

تعبیر خواب پاییز و خزان

اگر کسی در فصل پاییز، خواب پاییز و ریختن برگ درخت و تعبیر خواب درخت را ببیند، غم و اندوهش از بین می رود.
اگر در غیر فصل پاییز، خواب برگ ریزان درختان را ببیند، برایش سختی و غم می رسد.
اگر خواب ببینید که هوا گرفته و ابری و سرد است و درختان پژمرده اند، یک دوره کوتاه و گذرای ناراحتی برایتان پیش می آید.

ابراهیم عبدالله کرمانی:اگر مرد یا زنی خواب ببیند برگ های فصل خزان در حال ریزش از درختان است نشانه ی بی برکت شدن رزق و روزی خانه،بیمار شدن کودک و یا فرزند،کلافه شدن و یا دلگیر شدن بخاطر مشکلات مالی است.

خالد اصفهانی: دیدن برگ های پاییزی دلالت بر مریض شدن،آشفتگی روح و یا مبتلا شدن به امراضی است که درمان آن ها سخت و طولانی مدت است و بهتر است با دادن صدقه شر خواب دفع شود.

تعبیر دیدن پائیز از دانیال نبی

دانیال نبی: اگر در خواب ببینی در حال راه رفتن روی برگ های فصل خزان (پاییز)  هستی غم رنج و ناراحتی بر تو مسلط خواهد شد،
دیدن برگ ها زرد رنگ پاییز نشانه ای وجود و یا پیدایش بیماری برای صاحب رویاست،اگر دیدی دیگران مشغول پیاده روی برگ های خشکیده هستند اتفاق یا حادثه ای تلخ یکی از نزدیکانت را تهدید میکند.

تعبیر خواب پاییز ابن سیرین

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا میگوید: پاییز: خزان عمر شخص، احساسات دلپذیر، زوال تدریجی اما اغلب خوشایند، کمال، میانسالی، عبور از دوران اوج، دورانی که تغییرات قدیمی رفته و هنوز چیزهای جدید خودشان را نشان نداده‌اند.
تعبیر دیدن پاییز در خواب نشانگر این است که اکنون زمان مناسبی برای فعالیت خلاق نیست، اکنون هنگام باید “بودن” است و نه ” انجام کار”.

خواب پاییز : تغییر مهم در اطراف شما رخ خواهد داد.
پاییز در فصل بهار : نفوذ اشخاص نیمه رفیق بر شما زیاد است .
پائیز در زمستان : یک دوره خوب شروع میشود .
خواب پائیز در تابستان : باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پاییز با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب‌های ما خوب نیست.
اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده‌اند و به این ترتیب در می‌یابید که پاییز فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می‌آید که البته طولانی نیست و زود می‌گذرد.

تعبیر خواب برگ پاییزی

تعبیر برگ پاییزی و ریزش برگ های پاییزی به شما یادآوری می‌کنند که بسیاری از نگرش‌های کهنه و رفتارها و روش‌های زندگی که دیگر به آن‌ها نیازی نیست خود به خود از میان می‌روند و باید آن‌ها را رها کرد.

تعبیر خواب ریختن برگ پاییز

دیدن برگ های زرد خزان زده یعنی خاطرات قدیم، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارها و سایر چیزهایی که در زندگی به دست آورده‌اید اما به دلیل تغییراتی که رخ داده کارکرد مفیدی ندارند. بنابراین مثل برگ‌های پاییزی می‌توانند از شاخه جدا شوند و بیفتند.
کتاب سرزمین رویاها :خواب ریزش برگ‌ها: یک بیماری خطرناک
برگهای زرد شده: شادی
برگ ریزان پاییز: یک ناکامی در عشق

 

تعبیر خواب پاییز و ریختن برگ زرد پاییزی

تعبیر پاییز در خواب زن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.
اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می‌خواهد ازدواج کند، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت.

تعبیر خواب پاییز از این سیرین

دیدن مردن روی برگها در خواب یعنی تلاش های تان به بار می نشیند و اتفاق بزرگی در راه است. اما کمی حساس شده اید و نمی دانید اوضاع چه طور رقم خواهد خورد. بدتر از همه این که ممکن است ببینید ناگهان پیشرفت تان متوقف شده و به مانع برخورده اید. اما نگران نباشید، کمی صبر کنید تا اوضاع به نفع تان تغییر کند

تعبیر دیدن میوه‌های پاییزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند میوه‌ های پاییزی که مانند نقاشی طبیعت پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی‌دانند مگر در مواردی استثنایی

تعبیر دیدن خرمن در پاییز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در فصل پاییز در صحرا باشید و خرمن گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می‌گوید نعمت و برکت می‌یابید اما آزرده و ملول هم می‌شوید.

تعبیر خواب باران و رگبار پاییزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در پاییز نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می‌گوید تسکین می‌یابید، دل جوئی می‌شوید، مورد محبت و نعمت قرار می‌گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصاً در پاییز. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجویید در فصل پاییز گوینده مصیبت و بلا است.

تعبیر خواب گلهای پاییزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوکب و زنبق گل‌های غم و ناکامی هستند چون از دسته گل‌های پاییزی بشمار می‌آیند.

نظرات