arongroups

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی کرونا

0

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی کرونا

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی با متن و عکس نوشته من در خانه میمانم را در این بخش از مجله حرف تازه برای ارسال به واتس آپ و تلگرام و اینستاگرام و پویش در خانه بمانیم و نه به خروج از خانه برای استفاده در عکس نمایه و پروفایل منتشر کردیم و برای همه عزیزان خود ارسال کنید بتوانیم کرونا را شکست دهیم و زنجبره انتقال را قطع کنیم

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی

با توجه به شیوع کرونا و درگیری شدن چندین شهر ایران ،برای نجات جان هموطنان پزشکان و مسئولین توصیه کردند که در خانه ماندن تنها راه نجات است و باید خانواده ها اگر نیاز ضروری ندارند که بیرون و یا سفر بروند در خانه های خود بمانند

حال کشورمان خوب نیست

در خانه بمانیم

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای اینستاگرام

هموطن عزیز در خانه بمانیم تا بهاری زیبا داشته باشیم

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای کمپیم نه به خروج از خانه برای کرونا

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی

عکس نوشته در خانه بمانیم

در شبکه های اجتماعی به توصیه پزشکان و مدافعان سلامت کمپین و پویشی به راه افتاده که نه به خروج ازخانه و در خانه بمانمی نام دارد و علت این اقدام دلیل اینکه همه پزشکان و پرسنل درمان و کادر پزشکی و تمام شبکه‌های جهانی تاکید بر این دارند که در خانه بمانیم این است که برخورد کمتر و یا تماس کمتری با افراد دیگر داشته باشیم.

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای تلگرام

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای واتس آپ

عکس من در خانه میمانم برای پروفایل

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای کرونا

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای قرنطینه خانگی

عکس برای پروفایل در خانه بمانیم برای کرونا

وقتی که ما به بیرون از منزل می‌رویم و برای خرید به سوپرمارکت مراجعه می‌کنیم مطمئناً با افراد بیرون تماس بیشتری پیدا می‌کنیم بنابراین اگر فردی بیماری کرونا ویروس را داشته باشد مطمئناً به ما هم منتقل خواهد کرد بنابراین وقتی که در منزل می‌مانیم این ماندن در منزل باعث می‌شود که با افراد غریبه تماس کمتری داشته باشیم و این تماس کمتر احتمال انتقال ویروس را کاهش می‌دهد.
در ایام نوروز تا می‌توانیم از منزل خارج نشویم و به طور کامل باید از روبوسی کردن و دست دادن در این ایام کاملاً خودداری کرد و فاصله دو متر را از یکدیگر حفظ کنیم.

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای کمپین در خانه بمانید

کرونا را جدی بگیریم

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای شکست کرونا

برای نجات هم در خانه بمانید کرونا در کمین است

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای پیشگیری از کرونا

کرونا شوخی نیست در خانه ماند تنها راه نجات است

عکس پروفایل در خانه بمانیم برای پوش در خانه میمانم

 

نظرات