متن تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز احسان و نیکوکاری – ۹۸

0

روز احسان و نیکوکاری، روز ۱۴ اسفندماه نامگذاری شده است. در این روز کمک به دیگران و یاری رساندن به نیازمندان و ازخودگذشتگی ها گرامی داشته می شود. به همین مناسبت، مجله “حرف تازه” تصمیم به جمع آوری متن های ادبی تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز احسان و نیکوکاری ۹۸ پرداخته هست، برای مشاهده ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

متن تبریک و عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

متن جدید ویژه روز احسان و نیکوکاری

امام علی علیه السلام می فرمایند:

احسان کنید که آن برترین کشت و سودآورترین کالاست.

***

این زندگی همه آن چیزی است که داریم……

وظیفه ما این است که

با زندگی عاشقانه و آموختن شناخت خداوند،

در زندگی کنونی رستگاری را بیابیم.

دینداری واقعی شامل: عدالت،  نیکوکاری،

احسان و عشق به انسان هاست…!

۱۴اسفند مبارک

***

ای دل، تو سزاوار کرامتی. نگاه های منتظر، به تو خیره مانده است. اینک در جشن نیکوکاری دل های خسته را در میهمانی خود پذیرا باش و بدان لبخند را بر لب های خشکیده بباران. فردا که بهار آید دستان خود را سبز خواهی دید.

***

تو مهربانی کن، یک شهر مهربان می‌شود

۱۴ اسفند بر مهربانان مبارک

***

۱۴ اسفند گرامی باد

دل ها به هم نزديک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلب ها جوانه مي زند.

امروز لب ها براي لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است

شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاری، در اين روز، دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زينت داد و نهال

عشق و خوبی را بار ديگر آبياری کرد

**

۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری

دل ها به هم نزديک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلب ها جوانه مي زند.

امروز لب ها براي لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است

شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاری، در اين روز، دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زينت داد و نهال

عشق و خوبی را بار ديگر آبياری کرد

***

می رسد پیک بهار

تا زند جار که شد وقت نثار :

جشن نیکوکاری است

جلوه ی همیاری است

 

عکس نوشته های جدید ویژه روز ۱۴ اسفند ۹۸

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

متن تبریک و عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری

 

 عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری 98

 

 

متن تبریک و عکس نوشته های جدید روز احسان و نیکوکاری

با ما باشید

نظرات