عکسهای اعدام قاتل اهورا در رشت + جزئیات اجرای حکم قصاص و اعدام قاتل اهورا